Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, uczelnia należąca do ścisłej czołówki w kraju, wybrała CA Consulting na dostawcę Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Inwestycja w system Comarch Egeria Edukacja zapewni podwyższenie standardów prowadzenia działań administracyjnych oraz ułatwi kontakt pomiędzy studentami a uczelnią.

Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej obsługi informatycznej uczelni, usprawnienie procesów oraz działań dydaktycznych i administracyjnych.

Wartość umowy szacowana jest na blisko 4,4 mln zł brutto. Termin realizacji zamówienia mija 31 sierpnia 2013 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

- Obecnie UEK wykorzystuje wiele drobnych aplikacji, które nie są ze sobą zintegrowane – mówi Barbara Waszkiewicz, dyrektor handlowy, Comarch. - Wymusza to na pracownikach wielokrotne wprowadzanie tych samych danych. Nie trudno w takiej sytuacji o pomyłkę. Istnieje również problem z zapewnieniem sprawnego obiegu dokumentów oraz uzyskaniem danych i wyników w czasie rzeczywistym. System Egeria Edukacja, który zostanie wdrożony na uczelni, zastąpi rozproszone, w większości przestarzałe programy. Jednorodna struktura danych jest gwarancją sprawnej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi uczelni.

Dla studentów uczelni istotnymi elementami są łatwość dostępu do informacji oraz jakość obsługi. Dzięki wdrożeniu Comarch Egeria Edukacja, UEK będzie mógł wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. – Częścią systemu będzie moduł WWW – Wirtualna Uczelnia. Studenci za pomocą przeglądarki internetowej będą mogli sprawdzić oceny z egzaminów oraz stan złożonych wniosków. Ambicją uczelni jest całkowite zastąpienie tradycyjnego indeksu wersją elektroniczną. Dzięki temu rozwiązaniu ograniczy się podwójną dokumentację oraz ułatwi zarządzanie danymi. Pozwoli to uniknąć kolejek do dziekanatu – kiedyś nieodłącznego elementu studiowania. Będzie to ogromna zmiana organizacyjna – podkreśla Barbara Waszkiewicz.

System Comarch Egeria Edukacja funkcjonuje obecnie m.in. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Uniwersytecie Szczecińskim, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.