Tytuł Najciekawsze z najlepszych wdrożeń IT w przemyśle otrzymał kompleksowy projekt modelowania matematycznego dla systemu kanalizacyjnego. Projekt wykonał Comarch dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Wyróżnienie przyznano 25 stycznia podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł organizowanego przez Grupę PTWP wraz z redakcją Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalem gospodarczym WNP.pl. W finale znalazło się również wdrożenie Document Management System realizowane przez Comarch dla Rohlig SUUS Logistics.


MPWiK w Warszawie zrealizowało kompleksowy projekt modelowania matematycznego dla systemu kanalizacyjnego. W jego ramach wykonano rozszerzenie eksploatowanego systemu zarządzania majątkiem sieciowym o aplikację modelowania matematycznego, przestrzenną bazę danych i specjalizowana aplikację GIS oraz zrealizowano dostawę i instalację niezbędnych urządzeń pomiarowych w sieci kanalizacyjnej. Dzięki wdrożonemu projektowi udało się uzyskać wskazania dla kierunków dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej uwzględniające rzeczywiste potrzeby stołecznej aglomeracji. W pierwszym kroku przygotowano przestrzenną bazę danych oraz zainstalowano punkty pomiarów w sieci kanalizacyjnej oraz punkty pomiaru opadów. Następnie wdrożono specjalizowaną aplikację GIS zapewniającą zarówno wykonywanie symulacji pracy sieci jak i dostęp do danych modelu poprzez przeglądarkę internetową. Na końcu dostarczono moduły symulacyjne, zbudowano i skalibrowano model oraz wykonano analizy pracy sieci. Prognozy opadów o różnej intensywności wskazała m.in. miejsca podtopień czy wystąpienie zrzutu ścieków przez przelewy burzowe. Wykonane analizy jednoznacznie wskazały sposoby ograniczenia problemów eksploatacyjnych w systemie kanalizacji ogólnospławnej. W efekcie uzyskano prawidłowe wytyczne dla budowy kluczowego dla Warszawy kolektora. Pionierskim aspektem projektu było zgromadzenie i udostępnienie kompletu zweryfikowanych danych z ponad 500 km kolektorów sieci i danych zlewni cząstkowych w jednej ge-obazie, uruchomienie rozległej sieci punktów pomiaru przepływów, napełnień i opadów oraz uzyskanie prawidłowo skalibrowanego modelu.

Przedsięwzięcie przeprowadził Comarch SA w ciągu 37 miesięcy. Spółka kapitałowa jako lider konsorcjum przy współpracy spółki Megabit to Sp.zo.o. i Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH.

O rozwiązaniach Comarch dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej można przeczytać tutaj.

Kongres zakończył się galą, podczas której Grupa Kapitałowa Comarch zdobyła tytuł Tego, który zmienia polski przemysł. Kapituła magazynu gospodarczego Nowy Przemysł i portalu WNP.pl. doceniła innowacyjność, inwestowanie w wiedzę oraz efektywne łączenie nauki z biznesem.