Wdrożenie Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów dla Instytutu Badawczego Leśnictwa

Krajowy System Informacji o Pożarach Lasu (KSIPL) został uruchomiony w nowej wersji. Z portalu mogą korzystać pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa do katalogowania i analizowania informacji o pożarach lasów. Dodatkowo uruchomiony został ogólnodostępny geoportal z informacjami o pożarach lasów.

Projekt modernizacji systemu KSIPL został zrealizowany przez firmę informatyczną Comarch. System jest wykorzystywany przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, które jest jedną z komórek IBL. 

Głównym celem projektu była modernizacja istniejącego już Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów. System ten jest odpowiedzialny za zbieranie i katalogowanie informacji o pożarach lasów oraz za generowanie raportów i szczegółowych danych na potrzeby Unii Europejskiej i Głównego Urzędu Statystycznego. Poprzednia wersja KSPIL nie była od lat wspierana, a przestarzała infrastruktura uniemożliwiała poprawną analizę tak dużej liczby danych. 

Modernizacja KSIPL z Comarch EZD

Rozwiązanie wdrożone przez Comarch uwzględnia dotychczasowe funkcjonalności systemu. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii możliwa będzie sprawna praca w kolejnych latach. System oparty jest na rozwiązaniu Comarch EZD, czyli platformie do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, która na potrzeby projektu została odpowiednio dostosowana do wymagań klienta. 

Krajowy System Informacji o Pożarach Lasów jest platformą internetową. Na stronie głównej znajduje się geoportal publiczny zawierający mapę pożarów i dane statystyczne. W ramach wdrożenia przeprowadzono również migrację danych. Dzięki temu nowy systemu zawiera dane historyczne i istnieje możliwość pobrania ogólnodostępnych danych zarejestrowanych od 2007 roku. Główną częścią systemu jest moduł meldunków. To właśnie tam importowane są dane i prowadzona jest rejestracja i analiza meldunków pożarów z trzech źródeł: z Państwowej Straży Pożarnej, Systemu Informatycznego Lasów Państwowych oraz meldunków wprowadzanych przy pomocy KSIPL przez Parki Narodowe. Na ich podstawie generowane są raporty. Dostęp do systemu, oprócz pracowników Instytutu, mają również pracownicy Lasów Państwowych, Parków Narodowych, GUS i Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dzięki wdrożeniu IBL ma do dyspozycji zmodernizowany system do zbierania danych o pożarach lasów i opracowywania raportów. Wykorzystanie najnowszych technologii zapewni sprawne działanie przez kolejne lata. Obecna wersja systemu jest stabilna, a ciągle wzrastająca liczba danych nie zakłóci jego pracy. System umożliwia dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej w kwestii raportowania i wsparcia służb odpowiedzialnych za ochronę lasów przed pożarami na terenie UE.