Comarch rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W ramach współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej dostarczamy narzędzia do pracy dydaktycznej ze studentami. System Comarch EZD w chmurze pomoże studentom Wydziału Ekonomicznego UMCS w opanowaniu nowoczesnych metod zarządzania dokumentacją elektroniczną. Rozwiązanie automatyzuje wiele procesów biznesowych, usprawnia przepływ dokumentów oraz wspiera efektywną organizację pracy i standaryzację procesów.

Bardzo cieszymy się z rozwoju współpracy Wydziału Ekonomicznego UMCS z Comarch. Dzięki niej nasi studenci poznają rozwiązania, które dla części z nich już wkrótce będą standardem w pracy zawodowej. Zależy nam na tym, aby dostarczać im w trakcie studiów nie tylko podstawy teoretyczne do rozumienia procesów biznesowych, ale także pokazywać, jak wyglądają one w praktyce. Wykorzystanie systemu Comarch EZD podczas zajęć realizuje ten model dydaktyki z korzyścią dla wszystkich – studentów, uniwersytetu i naszych partnerów biznesowych.” – powiedział dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS, dr hab. Mariusz Kicia, prof. UMCS.