Uniwersytet Medyczny w Lublinie realizuje politykę cyfrowej transformacji i rusza z projektem migracji technologicznej do nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią. Do końca przyszłego roku na uniwersytecie zostanie wdrożona najnowsza wersja systemu Comarch ERP Egeria. Oprogramowanie posiada szereg udoskonaleń; użytkownicy będą mieli na przykład możliwość personalizacji interfejsu oraz szybszy dostęp do wielu danych. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom możliwe będzie efektywne raportowanie na potrzeby sprawozdawcze i controllingowe. Zapewniony zostanie wysoki poziom bezpieczeństwa danych transakcyjnych oraz danych osobowych.

Umowa na migrację technologiczną została podpisana 12 listopada 2019 roku. Ze strony Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dokumentację sygnował rektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, zaś ze strony konsorcjum Comarch wiceprezes Zarządu Paweł Prokop. Wartość projektu wynosi ponad 16,4 mln zł brutto. Migracja obejmuje aktualizację technologiczną, która zostanie ukończona z końcem roku 2020 oraz rozbudowę funkcjonalną systemu. Ten drugi etap będzie zrealizowany do kwietnia 2022 roku. W ramach zamówienia zostanie dostarczona infrastruktura sprzętowa wraz z licencjami, instalacją i konfiguracją, przeprowadzona zostanie aktualizacja technologiczna posiadanego systemu Comarch ERP Egeria do najnowszej wersji 7.0.Ponadto wykonane zostanie wdrożenie dziewięciu nowych e-usług publicznych wraz z platformą obiegu dokumentów. Z systemu ERP korzysta ponad 2400 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „IP.UML – Innowacyjna Platforma elektronicznych usług publicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.