Comarch przygotował rozwiązanie dedykowane dla branży Retail - Comarch Network Managed Services. Oferowane rozwiązanie pozwala na poprawę przepływu informacji w firmie bez znaczącego zwiększenia kosztów po stronie klienta.

W ramach usługi CNMS – Retail Comarch zapewnia:

 • Dostawę lub udostępnianie sprzętu sieciowego
 • Zarządzanie, monitoring i serwis sprzętu sieciowego
 • Monitoring łączy
 • Usługę pierwszej linii wsparcia oraz przejęcie kontaktu z operatorami

Rozwiązanie CNMS – Retail umożliwia czerpanie z biznesowych korzyści i pozwala na:

 • Klarowny sposób oceny jakości gwarantowany umową SLA (Service Level Agreement)
 • Ciągły monitoring - gwarancja krótkiego czasu przywrócenia do pracy systemów informatycznych
 • Stały poziom kosztów obsługi - abonament miesięczny określony w umowie
 • Gwarancję pełnej poufności przesyłanych danych – jednolita polityki bezpieczeństwa w całej sieci WAN
 • Możliwość rozszerzenia zakresu świadczonych usług np. o usługi Comarch Telefonii IP, Comarch WAN Security, itp.
 • Dobór optymalnej architektury sieci do struktury oddziałów i aplikacji w firmie
 • Współpracę z operatorami i instalacje bez angażowania zasobów klienta
 • Informację o dostępie do łączy w nowo otwieranych lokalizacjach – analiza dostępności operatorów
 • Przejęcie przez Comarch kontaktów z operatorami telekomunikacyjnymi
 • Posiadanie jednego punktu kontaktu – w razie awarii klient kontaktuje się tylko z Comarch

Branża Retail jest bardzo specyficznym rynkiem, wymagającym odpowiednich narzędzi ściśle dopasowanych do specyfiki działalności. Duża ilość danych, drobnych transakcji często kumulujących się w określonych przedziałach czasowych czy podmiotów świadczących usługi na rzecz operatorów sklepów, przy jednocześnie bardzo wysokich wymogach dotyczących dostępności usług, wprowadza chaos i zamieszanie w pracy poszczególnych placówek. CNMS – Retail rozwiązuje te problemy i sprawia, że biznes oparty na szybkim dostępie do informacji staje się efektywniejszy.

Dowiedz się więcej i zajrzyj na stronę: 
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.