Network Managed Services

Tworzenie, utrzymywanie i audyty sieci WAN, WLAN, LAN, VPN

Sieć jest jednym z fundamentalnych elementów każdej infrastruktury IT, dlatego trudno dzisiaj wyobrazić sobie sprawnie funkcjonującą organizację, która nie posiadałaby bezpiecznego i ciągłego dostępu do sieci transmisji danych. Zakłócenia w poprawnym funkcjonowaniu sieci mogą doprowadzić do przerwania ciągłości kluczowych procesów biznesowych, a to może skutkować poważnymi konsekwencjami. W ramach rozwiązania Comarch oferuje pełny wachlarz usług niezbędnych do budowy bezpiecznych i niezawodnych sieci.

Dodatkowo oferujemy również pakiet różnych funkcjonalności w zakresie bezpieczeństwa sieciowego i monitorowania infrastruktury sieciowej, które są dobrane do  potrzeb i wymogów klienta. Głównym założeniem jest odciążenie klienta z wszelkich działań związanych z zarządzaniem i administrowaniem sieciami transmisji danych. Usługi związane z utrzymaniem sieci pozwalają na ciągłą jej optymalizację i proaktywne działania zmierzające do minimalizacji skutków potencjalnych zakłóceń. 

CNMS - zakres oferty (sieci WLAN / LAN / WAN / VPN)

 • analizy techniczne oraz audyty polegające na inwentaryzacji i weryfikacji istniejących rozwiązań sieciowych pod względem ich efektywności
 • analiza aspektów bezpieczeństwa istniejących rozwiązań z zakresu rozwiązań sieciowych
 • implementacja rozwiązań sieciowych wysokiej jakości
 • doradztwo w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań produktowych
 • opracowywanie architektury zapewniającej bezpieczną komunikację wewnątrz firmy
 • projektowanie i tworzenie rozwiązań sieciowych LAN / WAN (MPLS) / WLAN / VPN
 • instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych
 • usługi monitorowania oraz zarządzania infrastrukturą sieciową
 • usługi serwisowania urządzeń oraz utrzymywania systemów teleinformatycznych

Utrzymywanie sieci wan, wlan, lan - zakres oferty

CNMS – dla kogo ?

Comarch oferuje szeroki zakres usług w zależności od struktury oddziałów i potrzeb konkretnych firm:

 • sieci LAN – projektowane sieci obejmują swym zasięgiem pojedyncze budynki biurowe, kampusy biurowe, bądź uczelniane. Rozwiązanie gwarantuje najwyższą dostępną przepustowość dla użytkowników charakteryzujących się niewielkimi odległościami połączeń.
 • sieci WAN - projektowane sieci obejmują swym zasięgiem lokalizacje / oddziały klienta rozproszone geograficznie.
 • sieci WiFi – Comarch ICT oferuje kompleksową usługę polegającą na uruchomieniu we wskazanych przez klienta lokalizacjach bezprzewodowej sieci transmisji danych w standardzie Wi-Fi. Powstała infrastruktura umożliwia dostęp do sieci Internet takich urządzeń jak: komputery PC, notebooki, tablety, smartfony itp. Rozwiązanie może być wspomagane platformą zapewniającą autoryzację dostępu dla użytkowników.
 • satelitarna transmisja danych – projektowane sieci obejmują swym zasięgiem lokalizacje, w których nie ma innej łączności naziemnej. Zalety komunikacji satelitarnej to mobilność i dostępność sieci w praktycznie każdej lokalizacji.

CNMS – dla kogo ?

CNMS – korzyści

 • zapewnienie skalowalnych i spójnych rozwiązań teleinformatycznych z możliwością ich rozbudowy wraz z ze zmieniającym się biznesem
 • poprawa komunikacji w firmie poprzez dobór optymalnej architektury sieciowej wpływający na wzrost produktywności i wydajności pracowników oraz obniżenie kosztów komunikacji
 • możliwość skoncentrowania się na swoich kluczowych zadaniach i powierzenia budowy oraz utrzymania sieci lokalnej wysokiej klasy specjalistom
 • pierwsza Linia Wsparcia - przejęcie przez Comarch kontaktów z operatorami telekomunikacyjnymi oraz bieżącej obsługi sieci
 • klarowny sposób oceny jakości gwarantowany umową SLA (Service Level Agreement)
 • pojedynczy punkt kontaktu – w razie awarii klient kontaktuje się tylko z Comarch

CNMS – korzyści

Często zadawane pytania

 • 1. Jakie są różne rodzaje sieci?

  Poniżej najbardziej popularne rodzaje sieci

  • Personal area network (PAN)
  • Sieć lokalna (z ang. Local Area Network, w skrócie LAN) 
  • Miejska sieć komputerowa (ang. Metropolitan Area Network, w skrócie MAN) 
  • Sieć WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa)
  • Bezprzewodowa sieć lokalna (ang. Wireless Local Area Network, w skrócie WLAN) 
  • Sieć SAN (z ang. Storage Area Network, Sieć pamięci masowej) 
  • Prywatna sieć korporacyjna ( z ang. Enterprise private network, w skrócie EPN) 
  • Sieć VPN (z ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna)
 • 2. Co to jest sieć lokalna (LAN)?

  Sieć lokalna (LAN) to sieć ograniczona zazwyczaj do niewielkiego obszaru, np. szkoła, kampus uniwersytecki czy biurowiec.
 • 3. Co to jest rozległa sieć komputerowa (WAN)?

  Rozległa sieć komputerowa, czyli sieć WAN łączy sieci telekomunikacyjne w większych obszarach geograficznych poprzez zastosowanie specjalistycznych rozwiązań. Sieci WAN są zazwyczaj używane do łączenia różnych lokalizacji firmy w jedną sieć.

 • 4. Kiedy zwykle korzystamy z sieci WAN ?

  Niezależnie od Twojej indywidualnych potrzeb, a także wielkości Twojej sieci WAN, Comarch ICT może pomóc w świadczeniu usług Managed Services dostosowanych do potrzeb Twojego biznesu. Bardzo często sieci WAN wykorzystywane są do:

  • Budowy sieci komputerowej pomiędzy odległymi biurami a domem; 
  • Podłączenia kilku sieci LAN w jedną sieć WAN;
  • Zagwarantowania dostępu do internetu; 
  • Zagwarantowania dostępu do usług e-commerce.
 • 5. Jak Comarch ICT może lepiej zarządzać moją siecią?

  Klienci korzystający z rozwiązań dostarczanych przez Comarch ICT mogą liczyć na:

  • zwiększenie wydajności - satysfakcja użytkownika końcowego można znacząco poprawić dzięki jednemu punktowi kontaktowemu (Network Operations Center) i wysokiej jakości świadczonych usług gwarantowanych umową SLA;
  • optymalizację kosztów - Comarch ICT może skoncentrować się na optymalizacji usług, procesów i zasobów IT poprzez świadczenie kompleksowych usług Managed Services;
  • zwiększenie bezpieczeństwa – świadczenie dodatkowych usług w zakresie bezpieczeństwa IT umożliwia udostępnianie danych biznesowych zgodnie z najwyższym standardem bezpieczeństwa i jakością;
  • możliwość korzystania z zdalnego dostępu do swoich danych biznesowych.
 • 6. Dlaczego warto wybrać rozwiązania Comarch ICT spośród rożnych dostawców usług IT?

  • szeroka gama oferowanych usług - Comarch ICT może dostarczać różnego rodzaju usługi towarzyszące, w tym usługi związane z tworzeniem oprogramowania, zarządzaniem siecią, cloud, usługi outsourcingowe oraz integrację IT między różnymi platformami, a także usługi hostingowe w ramach własnych ośrodków data center.
  • elastyczność - posiadamy zdolność szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby naszych klientów.
  • zespół Comarch ICT najwyższej klasy specjaliści, którzy mają bogatą wiedzę i szerokie doświadczenie w zakresie budowy rozwiązań IT, spełniających indywidualne oczekiwania naszych klientów.
  • globalny zasięg i lokalne działanie - mamy 91 biur w 31 krajach, a także 14 ośrodków data center na całym świecie, oferując usługi zawsze i wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba, zawsze blisko Twojego biznesu.
  • niezależność od dostawcy i partnerów technologicznych - silne i długotrwałe relacje z wieloma wiodącymi na rynku dostawcami technologii i rozwiązań IT.

Nasi Klienci

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.