Istnieje wiele zagrożeń dotyczących systemów informatycznych. Naturalne w postaci powodzi , pożarów, wybuchów środków palnych, gwałtownych burz, komputerowi włamywacze, którzy bezwzględnie wykorzystują luki w zabezpieczeniach informatycznych, wadliwe funkcjonowanie infrastruktury, dające o osobie znać poprzez przerwy w zasilaniu czy łączności, błędy ludzkie uniemożliwiające poprawne działanie nadzorowanych przez pracowników systemów.

Sposób przygotowania firmy do wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także zasady postępowania w takich sytuacjach powinny być opisane w "planach utrzymania ciągłości", określanych jako Business Continuity Plans (BCP). Według organizacji Disaster Recovery Institute (DRI), plany takie powinny być przygotowywane przez osobę delegowaną wyłącznie do tego celu, działającą w bliskiej współpracy z kierownictwem firmy i przy jego pełnym poparciu. Dobrze przygotowany plan BCP powinien identyfikować cele działań w kryteriach biznesowych, a nie tylko technologicznych. W szczególności powinien wskazywać wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia funkcjonowania firmy oraz sugerować, w jaki sposób można ich uniknąć bądź im się przeciwstawić. Jeśli plan BCP nie będzie miał poparcia kierownictwa firmy - trudno oczekiwać, by inicjatywa jego opracowania i stałego aktualizowania znalazła poparcie wszystkich działów. Bez tego poprawna identyfikacja zagrożeń i przygotowanie się na ich wystąpienie stają się praktycznie niemożliwe.

Źródło: Computerworld

Wiecej:
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.