Disaster Recovery Center

Disaster Recovery Center stanowi w pełni funkcjonalną infrastrukturę IT, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie krytycznych systemów lub procesów biznesowych.

Dzięki temu w przypadku wystąpienia nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu podstawowej lokalizacji, usługi i wszelka działalność operacyjna zostają przełączone do ośrodka zapasowego, a czas niedostępności usług ograniczony jest do absolutnego minimum.

Oferta Comarch w zakresie usług DRC pozwala zabezpieczyć się przed wszelkimi negatywnymi skutkami wystąpienia wszelkiego typu awarii infrastruktury teleinformatycznej. Usługa oferowana jest w różnych modelach, w ramach których Comarch dostarcza:

 • podstawowy ośrodek data center – ośrodek zapasowy znajduje się w lokalizacji klienta,
 • zapasowy ośrodek data center - ośrodek podstawowy znajduje się w lokalizacji klienta,
 • podstawowy oraz zapasowy ośrodek data center – oba ośrodki znajdują się w jednej lub dwóch lokalizacjach fizycznych.

Elementy Disaster Recovery Center

 • Centrum obliczeniowe - Data Center zlokalizowane z dala od systemów produkcyjnych klienta i tym samym niewrażliwe na powstałe tam usterki i zniszczenia
 • Pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym oraz miejscami parkingowymi dla pracowników klienta
 • Szybkie łącza telekomunikacyjne połączone z Internetem bądź siecią korporacyjną klenta; sieć jest zabezpieczona przed wirusami, próbami ataków i dostępem osób niepowołanych
 • Serwery przygotowane i skonfigurowane stosownie do potrzeb, na których w razie awarii są odtwarzane i udostępniane systemy produkcyjne
 • Urządzenia backupowe zapewniające ochronę danych klienta zgromadzonych na serwerach
 • Stacje robocze PC w ilości i konfiguracji uzgodnionej z klientem
 • Drukarki sieciowe i inne urządzenia biurowe
 • Linie telefoniczne (zewnętrzne i wewnętrzne)

Disaster Recovery - Elementy

Korzyści Disaster Recovery Center

 • Gwarancja ciągłości działania w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń w obrębie infrastruktury IT u klienta
 • Gwarancja posiadania zabezpieczenia na wypadek nieprzewidywalnych zdarzeń losowych bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych na budowę własnego ośrodka zapasowego – 24 godziny na dobę, 365 dni w roku
 • Ograniczenie do minimum skutków wystąpienia wszelkiego typu awarii infrastruktury klienta
 • Możliwość fizycznego przetestowania procedur planu awaryjnego, gwarantująca bezproblemowe przełączenia pomiędzy ośrodkami
 • Posiadanie Planów Ciągłości Działania dla firmy jest pozytywnie postrzegane przez akcjonariuszy oraz przez rynek, a w segmencie bankowo - finansowym jest warunkiem koniecznym funkcjonowania biznesu
 • Elastyczne dopasowanie parametrów SLA usługi do wymagań klienta w zakresie czasu odtworzenia systemu w ośrodku zapasowym
 • Utrzymanie zaufania własnych klientów i możliwość kontaktu z nimi również w sytuacjach kryzysowych

Disaster Recovery - Korzyści

Nasi Klienci

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.