Comarch zapewnia wymianę elektronicznych faktur z jednostkami administracji publicznej

18 kwietnia tego roku, w Polsce wchodzi w życie unijna dyrektywa w sprawie fakturowania elektronicznego (2014/55/UE z 16.04.2014). Comarch, jako certyfikowany usługodawca PEPPOL Access Point, zapewnia swoim klientom zgodność przesyłanych dokumentów z europejskimi normami elektronicznego fakturowania. Firma umożliwia też wymianę dokumentów elektronicznych z dowolną organizacją działającą w ramach sieci OpenPEPPOL, zarówno z jednostkami administracji publicznej, jak i z innymi przedsiębiorstwami w kraju i za granicą.

Co się zmieni?

Zmiany jakie zajdą w polskim prawie obejmą przede wszystkim procedury wymiany faktur związanych z realizacją zamówień publicznych. Nowe przepisy zobowiązywać będą zamawiających (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) do odbioru i przetwarzania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. W pierwszej kolejności będzie należało się dostosować do zmian w zakresie fakturowania zamówień powyżej kwoty 30.000 euro (w przypadku zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro przepisy obowiązują od dnia 1 sierpnia 2019 r.).

Dostawcy zyskają możliwość wystawiania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych bez uprzedniej zgody zamawiających, którzy od teraz będą mieli obowiązek ich procesowania. W przyszłości planowane jest również objęcie obowiązkiem wystawiania faktur elektronicznych wykonawców zamówień publicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

W Polsce przepływ elektronicznych dokumentów odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), do której Comarch zapewnia podłączenie.

Wymiana dokumentów w sieci OpenPeppol zapewnia klientom możliwość wymiany dokumentów elektronicznych z podmiotami administracji publicznej nie tylko w Polsce, ale też w takich krajach jak Holandia, Dania, Austria czy Szwecja, a w najbliższym czasie także w Niemczech. Dodatkowo Comarch zapewnia możliwość wymiany faktur zgodnie z lokalnymi przepisami w krajach, które wprowadziły dedykowane, lokalne uwarunkowania, takich jak Włochy, Francja czy Hiszpania.

Mimo, iż zdajemy się żyć już w cyfrowym świecie, z ostatnich badań firmy Comarch wynika, iż większość faktur wciąż stanowią dokumenty w formie papierowej lub zeskanowanej. Formy te nie podchodzą pod termin faktury ustrukturyzowanej, której dotyczą wchodzące przepisy i nie pozwalają na pełną automatyzację procesu i osiągnięcie wymiernych korzyści, takich jak redukcja błędu ludzkiego czy obniżenie kosztów. Nowe przepisy powinny zachęcić przedsiębiorstwa do wdrożenia automatyzacji wymiany dokumentów elektronicznych, nie tylko faktur, ale także innych dokumentów referencyjnych (np. zamówień).
Dowiedz się więcej na temat:

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.