PEF: wymiana e-faktur z podmiotami administracji publicznej

Gotów na wymianę e-faktur z podmiotami administracji publicznej?


 

Zobacz video ↓

1. Zmiany związane z realizacją zamówień publicznych

 • 18 kwietnia 2019 weszły w życie przepisy zobowiązujące zamawiających (w rozumieniu ustawy o Prawie zamówień publicznych) do odbioru oraz przetwarzania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
 • Do tego też czasu należało dostosować się do zmian w zakresie fakturowania - w przypadku zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, przepisy znalazły zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2019 r.
 • Przepływ elektronicznych dokumentów od kwietnia odbywa się za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), do której system Comarch zapewnia podłączenie.

E-faktura – kiedy i dla kogo?

E-faktura – kiedy i dla kogo?

2. Wymiana faktur z administracją publiczną

Comarch E-Invoicing – oferta dla biznesu

Comarch zapewnia podłączenie do Platformy Elektonicznego Fakturowania

Wymiana faktur z administracją publiczną

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Comarch E-Invoicing

3. PeF - podstawa prawna

E-fakturowanie

 • Pojęcie faktury elektronicznej funkcjonuje w polskim od 1 stycznia 2014 roku, kiedy to weszła w życie nowela ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Ustawa o podatku od towarów i usług, definiuje fakturę elektroniczną, jako fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym
 • Zgodnie z najnowszymi zmianami, od kwietnia 2019 roku obowiązuje wykorzystywanie do zamówień publicznych tzw. elektronicznej faktury ustrukturyzowanej
 • Zgodnie z dyrektywą 2014/55/UE, fakturą ustrukturyzowaną nazywamy fakturę, która może być przetwarzana w pełni automatyczny sposób

4. Czym jest ustrukturyzowana faktura elektroniczna?

czym jest ustrukturyzowana faktura elektroniczna

5. Nie tylko faktura

Ścieżka procesu wykonania zamówienia publicznego:

6. Najważniejsze korzyści

 • zmniejszenie kosztów i obciążeń regulacyjnych
 • przyśpieszenie realizacji płatności
 • oszczędność czasu, jak i papieru
 • większa efektywność pracy
 • minimalizacja ryzyka popełnienia błędu
 • większa szansa na rozwój handlu transgranicznego
 • rozbudowa systemu płatności bezgotówkowych
korzyści

7. Comarch - certyfikowany dostawca PEPPOL

Czym jest PEPPOL:

PEPPOL umożliwia organizacjom rządowym i przedsiębiorstwom prywatnym efektywną wymianę elektronicznych dokumentów handlowych poprzez wysoce rozbudowaną sieć ogólnoeuropejską.

Jest to wystandaryzowane połączenie sieciowe służące do elektronicznego składania zamówień, fakturowania oraz wysyłki potwierdzeń dostawy i innych dokumentów.

Usługi PEF muszą funkcjonować zgodnie ze standardami stowarzyszenia Open PEPPOL

 • Usługi, jak i wszystkie wspominane dokumenty, muszą być zgodne z europejskimi normami elektronicznego fakturowania.
 • PEPPOL umożliwia dostęp do swojej sieci poprzez akredytowane punktu dostępu (ang. access points) do których należy Comarch.
 • Sieć PEPPOL oferuje dostawcom swobodę współpracy z wybranym przez nich punktem dostępu w celu wysyłki i odbioru dokumentów elektronicznych z dowolnym klientem sieci PEPPOL.
 • Comarch, jako certyfikowany dostawca, zapewnia swoim klientom zgodność z powyższymi regulacjami przy przesyłaniu dokumentów do dowolnej organizacji działającej w ramach sieci PEPPOL - jednostek administracji publicznej, jak i innych jednostek biznesowych.

Nasi Klienci

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.