Wdrożenie Comarch AP/AR Automation w Technicolor

Technicolor – światowy lider w sektorze mediów i rozrywki – zajmuje czołowe miejsce wśród innowacji cyfrowych. Działalność firmy opiera się na trzech segmentach operacyjnych, poświęconych odpowiednio technologii, usługom rozrywkowym, oraz sieciowym usługom domowym („Connected Home”).

Firma już od stu lat czynnie przyczynia do rozwoju technologii i usług video. Technicolor zajmuje pozycję światowego lidera w zakresie dostarczania rozwiązań obejmujących produkcję cyfrową, postprodukcję oraz dystrybucję, a także usług dla szerokiego grona twórców, operatorów Pay-TV oraz dostawców usług sieciowych. Aby sprostać rzeczywistym problemom i wyzwaniom branżowym w działających przedsiębiorstwach, Grupa tworzy szereg odpowiednich innowacji.

Wdrożone rozwiązanie

Comarch AP/AR Automation

Innowacyjne rozwiązanie zapewniające kontrolę nad całym procesem zarządzania fakturami (Accounts Payable/Accounts Receivable). Pozwala zmniejszyć nakład pracy związany z ręcznym przetwarzaniem danych, przyspieszyć proces akceptacji dokumentów oraz udostępnia dane wprowadzane do systemu na każdym etapie procesu.

Dowiedz się więcej

Wdrożenie Comarch ECM w Technicolor

Wyzwania

W związku z olbrzymią skalą międzynarodowych operacji prowadzonych przez Technicolor i związaną z tym potrzebą zarządzania dużą liczbą procesów procure-to-pay konieczna była optymalizacja następujących obszarów:

 • Automatyzacja rejestracji napływających dokumentów finansowych
 • Śledzenie procesów
 • Sprawozdawczość i pomiar kluczowych wskaźników efektywności KPI
 • Integracja z rozwiązaniami ERP
 • Dostosowanie przepływów pracy do procesów biznesowych
 • Elastyczność w przepływach pracy

Głównym celem wdrożenia Comarch AP/AR Automation była strukturyzacja całego procesu obsługi zobowiązań przy jednoczesnym zapewnieniu pożądanej automatyzacji i przyjazności wobec użytkownika.

Ponadto Technicolor wymagał odpowiedniego zdefiniowania przepływów pracy, tak by odzwierciedlały ich procesy biznesowe i pozwoliły na wyeliminowanie zbędnych e-maili i ustaleń telefonicznych.

 

Rozwiązanie

Oferowane przez Comarch rozwiązanie AP/AR Automation pozwoliło firmie na przedefiniowanie, usprawnienie i automatyzację procesów przetwarzania dokumentów finansowych. Wdrożeniu towarzyszyła również integracja globalnych procesów obsługi zobowiązań. Zadaniem Comarchu była zatem ścisła współpraca z Technicolor i opracowanie odpowiednio kompleksowego i elastycznego rozwiązania. Aby sprostać oczekiwaniom klienta, Comarch zastosował własne rozwiązanie w modelu SaaS i zapewnił kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i rozwoju na całym etapie wdrożenia projektu.
Rozwiązanie Comarch AP/AR Automation usprawnia następujące procesy:

 • Przechwytywanie faktur ze wszystkich kanałów komunikacji (dokumenty papierowe, e-maile, pliki PDF, kanał EDI)
 • Automatyczna ekstrakcja danych (OCR) oraz ich walidacja
 • Workflow przypisania kosztów
 • Weryfikacja i akceptacja
 • Archiwizacja faktur w elektronicznym repozytorium
 • Dwukierunkowa synchronizacja danych z 9 systemami planowania zasobów (ERP)

Pobierz pełną wersję case study

* Informacje wymagane