Comarch AP/AR w Technicolor

O firmie

Technicolor – światowy lider w sektorze mediów i rozrywki – zajmuje czołowe miejsce wśród innowacji cyfrowych. Działalność firmy opiera się na trzech segmentach operacyjnych, poświęconych odpowiednio technologii, usługom rozrywkowym, oraz sieciowym usługom domowym („Connected Home”). Firma już od stu lat czynnie przyczynia do rozwoju technologii i usług video. Technicolor zajmuje pozycję światowego lidera w zakresie dostarczania rozwiązań obejmujących produkcję cyfrową, postprodukcję oraz dystrybucję, a także usług dla szerokiego grona twórców, operatorów Pay-TV oraz dostawców usług sieciowych. Aby sprostać rzeczywistym problemom i wyzwaniom branżowym w działających przedsiębiorstwach, Grupa tworzy szereg odpowiednich innowacji.

Wyzwania biznesowe

W związku z olbrzymią skalą międzynarodowych operacji prowadzonych przez Technicolor i związaną z tym potrzebą zarządzania dużą liczbą  procesów procure-to-pay konieczna była optymalizacja następujących obszarów:

 • Automatyzacja rejestracji napływających dokumentów finansowych 
 • Śledzenie procesów
 • Sprawozdawczość i pomiar kluczowych wskaźników efektywności KPI
 • Integracja z rozwiązaniami ERP
 • Dostosowanie przepływów pracy do procesów biznesowych
 • Elastyczność w przepływach pracy
Głównym celem wdrożenia Comarch AP/AR Automation była strukturyzacja całego procesu obsługi zobowiązań przy jednoczesnym zapewnieniu pożądanej automatyzacji i przyjazności wobec użytkownika. Ponadto Technicolor wymagał odpowiedniego zdefiniowania przepływów pracy, tak by odzwierciedlały ich procesy biznesowe i pozwoliły na wyeliminowanie zbędnych e-maili i ustaleń telefonicznych.

Rozwiązanie

Oferowane przez Comarch rozwiązanie AP/AR Automation pozwoliło firmie na przedefiniowanie, usprawnienie i automatyzację procesów przetwarzania dokumentów finansowych. Wdrożeniu towarzyszyła również integracja globalnych procesów obsługi zobowiązań. Zadaniem Comarchu była zatem ścisła współpraca z Technicolor i opracowanie odpowiednio kompleksowego i elastycznego rozwiązania. Aby sprostać oczekiwaniom klienta, Comarch zastosował własne rozwiązanie SaaS i zapewnił kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i rozwoju na całym etapie wdrożenia projektu.

Rozwiązanie Comarch AP/AR Automation usprawnia następujące procesy:

 • Przechwytywanie faktur ze wszystkich kanałów komunikacji (dokumenty papierowe, e-maile, pliki PDF, kanał EDI)
 • Automatyczna ekstrakcja danych (OCR) oraz ich walidacja,
 • Workflow przypisania kosztów
 • Weryfikacja i akceptacja
 • Archiwizacja faktur w elektronicznym repozytorium
 • Dwukierunkowa synchronizacja danych z 9 systemami planowania zasobów (ERP)

Korzyści

Po udanym wdrożeniu systemu, firma Technicolor osiągnęła kluczowe cele wyznaczone na początku projektu. Użytkownicy rozwiązania w Grupie Technicolor korzystają z szeregu funkcjonalności Comarch AP/AR Automation. Jako najważniejsze wskazują:

 • Wysoki stopień automatyzacji
 • Elastyczność workflow
 • Możliwość integracji
 • Użyteczność systemu
 • Jednorazowe logowanie
 • Model SaaS

Comarch AP/AR Automation to dla firmy Technicolor i jej pracowników (użytkowników końcowych) nie tylko rozwiązanie wydajne i wygodne w obsłudze; ma ono także wpływ na ich wyniki biznesowe. Według danych dostarczonych przez Technicolor współpraca z Comarchem zaowocowała szeregiem korzyści, w tym:

 • Poprawą jakości procesów
 • Skróceniem procesu zatwierdzania faktur (AP),
 • Usprawnieniem procesów i umożliwieniem ich audytu
 • Zgromadzeniem wszystkich faktur w jednym miejscu
 • Funkcją samoobsługi: użytkownicy mają dostęp do statusu swoich faktur
 • Poprawą relacji z dostawcami

Wdrożone rozwiązanie

Comarch AP/AR Automation

Innowacyjne rozwiązanie zapewniające kontrolę nad całym procesem zarządzania fakturami (Accounts Payable/Accounts Receivable). Pozwala zmniejszyć nakład pracy związany z ręcznym przetwarzaniem danych, przyspieszyć proces akceptacji dokumentów oraz udostępnia dane wprowadzane do systemu na każdym etapie procesu.
 • "Zanim wdrożyliśmy rozwiązanie Comarch, rejestracja i przetwarzanie dokumentów wymagały dużych nakładów czasu i żmudnej pracy. Przypisanie i akceptacja kosztów odbywały się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskutek czego trudno było śledzić procesy i zarządzać ich statusem. Brak integracji z systemem ERP oznaczał, że dane z zatwierdzonych faktur trzeba było rejestrować ręcznie, a to negatywnie wpływało na ich dokładność. Od momentu zakończenia projektu Comarch dysponujemy kompleksowym rozwiązaniem, które pozwala przetwarzać dokumenty w sposób szybki i niezwykle elastyczny. Jako firma technologiczna umiemy docenić prawdziwy profesjonalizm w dziedzinie IT. Comarch jest bez dwóch zdań godny polecenia."

  Olivier Labelle
  Technicolor

  Aby pobrać pełną wersję case study wypełnij poniższy formularz

  * Informacje wymagane

  Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

  Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.