Platforma Elektronicznego Fakturowania

Platforma Elektronicznego Fakturowania (znana też pod akronimem PEF) jest centralną platformą, służącą do przekazywania faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi. Zapewnia prostą i szybką obsługę faktur oraz innych dokumentów związanych z procesem obsługi zamówień publicznych, takich jak: zamówienie, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, faktura korygująca i nota księgowa. 

Platforma Elektronicznego Fakturowania jest przeznaczona dla:

 • zamawiających w zamówieniach publicznych (np. urzędów);
 • wykonawców zamówień publicznych (przedsiębiorców wykonujących usługi i dostarczających towary dla podmiotów publicznych).
   

Podstawa prawna

9 listopada 2018 roku uchwalono Ustawę o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zgodnie z zawartymi tam rozporządzeniami wszystkie instytucje i firmy podlegające pod ustawę o Zamówieniach Publicznych mają obowiązek przyjmowania faktur elektronicznych od dostawców dla zamówień:

 • od 18 kwietnia 2019 roku dla zamówień o wartości powyżej 30 000 Euro.
 • od 1 sierpnia 2019 roku dla wszystkich zamówień publicznych.

Stworzenie i uruchomienie PEF jest konsekwencją Dyrektywy 2014/55/UE Rady i Parlamentu Europejskiego o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, która wprowadza obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez kupującego.

11 kwietnia 2017 roku Ministerstwo ogłosiło przetarg by wyłonić krajowego brokera Platformy Elektronicznego Fakturowania (kliknij by poznać szczegóły przetargu). Zgodnie z wynikami opublikowanymi 11 czerwca 2018 roku usługi te świadczą:

Firma Infinite IT Solutions Sp. z o.o. z Lublina
Konsorcjum PEFEXPERT (Softiq Sp. z o.o. z Gliwic, Edison S.A. z Krakowa, Euvic Sp. z o.o. z Gliwic oraz MedApp S.A. z Krakowa)
 

Comarch PEF Faktura

Z myślą o obsłudze PEF rozbudowaliśmy system Comarch ERP Egeria o moduł „Comarch PEF Faktura” („Egeria komunikacja z PEF”). Umożliwia on wysyłanie oraz odbiór ustrukturyzowanych dokumentów w ramach Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Pozwala to na pełną integrację modułu PEF z pozostałymi modułami Comarch ERP Egeria:

 • Kartoteka Kontrahentów;
 • Słownik Systemu;
 • Należności-Zobowiązania – rozliczanie dokumentów: Faktury;
 • Sprzedaż – w tym module wystawiana jest Faktura (FV), która następnie przekazywana jest w formacie XML do modułu „EGERIA KOMUNIKACJA Z PEF”;
 • Zamówienia:
  • Zamówienia Własne – w tym module jest wystawiane  Zamówienie,  które  można  będzie w  formacie  XML  przesłać  do  modułu  PEF - funkcjonalność dla Zamawiającego w zamówieniach publicznych;
  • Zamówienia  Obce  –  w  tym  module  można zaimportować  część  danych  z  XML’a  -  funkcjonalność  dla  Wykonawcy  w  zamówieniach publicznych.


Obecnie w standardzie zapewniamy API za pomocą brokera Infinite IT Solutions z możliwością opcjonalnej zmiany na brokera PEFexpert na indywidualne życzenie klienta.

Więcej o systemie Comarch ERP Egeria, jego modułach i możliwościach, jakie zapewnia znajdziesz na stronie: https://www.comarch.pl/administracja-publiczna/produkty/comarch-erp-egeria/