Postępowania sądowe, administracyjne oraz zgłoszone roszczenia do nieruchomości jako integralna część ewidencji zasobu systemu Comarch ERGO

Obowiązek ewidencjonowania informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości oraz informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych w związku z prowadzoną przez starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ewidencją zasobu nieruchomości wynika z art. 23 ust. 1c pkt 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami).

Możliwość ich rejestrowania oraz szybkiego dostępu do nich jest kluczowa w podejmowaniu decyzji przez organy gospodarujące majątkiem, które są zobowiązane do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Nie trudno sobie wyobrazić konsekwencje prawne i finansowe w przypadku zarządzania nieruchomościami bez wiedzy o toczących się postepowaniach.

System Comarch ERGO umożliwia ich rejestrowanie nie tylko w zakresie samego wniosku, ale i wyniku postępowania. Ponieważ nasze rozwiązanie posiada system uprawnień i może być współdzielone w poszczególnych jego wydziałach, użytkownicy zyskują bezpieczny dostęp do aktualnych danych. Powyższe informacje mogą być wykorzystywane do celów analitycznych, sprawozdawczych oraz znacząco wypływają na zmniejszenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba przeszukiwać odrębnych rejestrów, wynikiem czego jest szybsza obsługa procedur administracyjnych. Wizualizacja postepowań prezentowana jest również na mapie.