Comarch EZD dla Administracji Publicznej

Pracownicy administracji publicznej przetwarzają znaczne ilości dokumentów a w procesie decyzyjnym bierze udział wiele osób, co wymaga współpracy na różnych szczeblach organizacji. Comarch EZD podnosi efektywność pracy z dokumentami a modułowa budowa systemu to elastyczne dopasowanie funkcjonalności do specyficznych wymagań. Nasze rozwiązanie umożliwia obsługę kilku, a nawet kilkudziesięciu jednostek lub wydziałów.

Zgodność z przepisami prawa i bezpieczeństwo

Nasze rozwiązanie zapewnia przetwarzanie dokumentów w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami bezpieczeństwa. Comarch EZD to również obsługa dokumentów elektronicznych przekazywanych do instytucji poprzez ePUAP, Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i e-mail.

 • Funkcjonalności systemu
 • Moduły Comarch EZD
 • Realizacje

Funkcjonalności systemu

Zwiększenie wydajności pracy

Comarch EZD znacznie poprawia wydajność pracy. Konkretne zadania trafiają we właściwym czasie do odpowiednich - na danym etapie realizacji sprawy - pracowników. Razem ze zleconym zadaniem pracownik otrzymuje komplet niezbędnych do jego realizacji dokumentów i informacji.

Stały dostęp do informacji

Dokumenty nie są usuwane z systemu, zmienia się jedynie ich stan lub właściciel. Comarch EZD to stały dostęp do najbardziej aktualnych wersji oraz do całej historii wprowadzonych w dokumentacji zmian. 

Pełna kontrola

Nasze rozwiązanie daje możliwość zarządzania prawami dostępu do danej informacji dzięki odzwierciedleniu w systemie struktury organizacyjnej jednostki. Dla danego stanowiska można zdefiniować role, funkcje oraz odpowiedzialności za konkretne zadania.

Standaryzacja

Comarch EZD zapewnia standaryzację przechowywanych informacji oraz obiegu dokumentów zgodnie z przyjętymi procedurami. Rezygnacja z papierowej dokumentacji to poprawa jakości pracy dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych.

Przejrzystość procesów biznesowych

Dzięki odzwierciedleniu procesów biznesowych organizacji w systemie, wzrasta kontrola przepływu dokumentów oraz konieczność wykonania określonych zadań związanych ze sprawą. System automatycznie informuje o opóźnieniach.

Całkowita organizacja pracy

Comarch EZD zapewnia ujednoliconą architekturę przeznaczoną do obsługi poczty elektronicznej, dostępu do Internetu, kalendarzy, harmonogramów pracy grupowej, zarządzania rezerwacjami sal i zasobów, tworzenia wspólnych obszarów pracy i grup dyskusyjnych.

Moduły Comarch EZD

Administracja

Moduł do zarządzania procesami administracyjnymi w jednostce.

Sekretariat

Zwiększenie efektywności pracy oraz oszczędność środków.

Kancelaria

Pisma przychodzące, wychodzące i dokumenty wewnętrzne jednostek.

Terminarz

Moduł pozwala na intuicyjne zarządzanie terminarzami.

Archiwum

Archiwizacja dokumentów, protokoły zdawczo-odbiorcze.

Kartoteki

Zarządzanie kartotekami i rejestrami (rejestr uchwał, delegacji).

Raportowanie

Monitorowanie zmian w systemie, generowania własnych raportów.

Edytor Procesów

Edytor pozwala na modelowanie dowolnego obiegu dokumentów.

Edytor Słowników

Ułatwia pracę i zarządzanie danymi systemowymi.

Edytor Rejestrów

Nasze rozwiązanie pozwala na prostą edycję wszelkich rejestrów.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Obsługa korespondencji przychodzącej drogą elektroniczną.

  Przykładowe realizacje wdrożeń Comarch EZD w ramach:

  • Systemu e-Urząd (Wrota Mazowsza) dla ponad 200 Jednostek Samorządu Terytorialnego
  • Podlaskiego Systemu Informacyjnego “e-Zdrowie” dla 25 Jednostek Służby Zdrowia
  • Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego dla 13 Jednostek Służby Zdrowia
  • Wielkopolskiego “e-Zdrowia” dla 23 Jednostek Służby Zdrowia

   

  Materiały do pobrania

  Foldery

  Comarch EZD Rozwiązanie dla nowoczesnej administracji

  Charakterystyka systemu Comarch EZD

  Pobierz
  Case study

  Gmina Wrocław

  Dostawa, wdrożenie i serwis Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – Comarch Workflow.

  Pobierz