Czym jest Comarch EZD dla Administracji Publicznej?

Zdalne zarządzanie dokumentacją

Pracownicy administracji publicznej przetwarzają znaczne ilości dokumentów a w procesie decyzyjnym bierze udział wiele osób, co wymaga współpracy na różnych szczeblach organizacji. Comarch EZD podnosi efektywność pracy z dokumentami a modułowa budowa systemu to elastyczne dopasowanie funkcjonalności do specyficznych wymagań. Nasze rozwiązanie umożliwia obsługę kilku, a nawet kilkudziesięciu jednostek lub wydziałów.

Zdalne zarządzanie dokumentacją

Zgodność z przepisami prawa i bezpieczeństwo

Nasze rozwiązanie zapewnia przetwarzanie dokumentów w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami bezpieczeństwa. Comarch EZD to również obsługa dokumentów elektronicznych przekazywanych do instytucji poprzez ePUAP, Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i e-mail.

Moduły Comarch EZD

Administracja

Moduł do zarządzania procesami administracyjnymi w jednostce.

Sekretariat

Zwiększenie efektywności pracy oraz oszczędność środków.

Kancelaria

Pisma przychodzące, wychodzące i dokumenty wewnętrzne jednostek.

Terminarz

Moduł pozwala na intuicyjne zarządzanie terminarzami.

Archiwum

Archiwizacja dokumentów, protokoły zdawczo-odbiorcze.

Kartoteki

Zarządzanie kartotekami i rejestrami (rejestr uchwał, delegacji).

Raportowanie

Monitorowanie zmian w systemie, generowania własnych raportów.

Edytor Procesów

Edytor pozwala na modelowanie dowolnego obiegu dokumentów.

Edytor Słowników

Ułatwia pracę i zarządzanie danymi systemowymi.

Edytor Rejestrów

Nasze rozwiązanie pozwala na prostą edycję wszelkich rejestrów.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Obsługa korespondencji przychodzącej drogą elektroniczną.

Funkcjonalności systemu

Zwiększenie wydajności pracy

Comarch EZD znacznie poprawia wydajność pracy. Konkretne zadania trafiają we właściwym czasie do odpowiednich - na danym etapie realizacji sprawy - pracowników. Razem ze zleconym zadaniem pracownik otrzymuje komplet niezbędnych do jego realizacji dokumentów i informacji.

Stały dostęp do informacji

Dokumenty nie są usuwane z systemu, zmienia się jedynie ich stan lub właściciel. Comarch EZD to stały dostęp do najbardziej aktualnych wersji oraz do całej historii wprowadzonych w dokumentacji zmian. 

Pełna kontrola

Nasze rozwiązanie daje możliwość zarządzania prawami dostępu do danej informacji dzięki odzwierciedleniu w systemie struktury organizacyjnej jednostki. Dla danego stanowiska można zdefiniować role, funkcje oraz odpowiedzialności za konkretne zadania.

Standaryzacja

Comarch EZD zapewnia standaryzację przechowywanych informacji oraz obiegu dokumentów zgodnie z przyjętymi procedurami. Rezygnacja z papierowej dokumentacji to poprawa jakości pracy dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych.

Przejrzystość procesów biznesowych

Dzięki odzwierciedleniu procesów biznesowych organizacji w systemie, wzrasta kontrola przepływu dokumentów oraz konieczność wykonania określonych zadań związanych ze sprawą. System automatycznie informuje o opóźnieniach.

Całkowita organizacja pracy

Comarch EZD zapewnia ujednoliconą architekturę przeznaczoną do obsługi poczty elektronicznej, dostępu do Internetu, kalendarzy, harmonogramów pracy grupowej, zarządzania rezerwacjami sal i zasobów, tworzenia wspólnych obszarów pracy i grup dyskusyjnych.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w e-administracji

System elektronicznego obiegu dokumentów zapewnia dwustronną komunikację klienta czy przedsiębiorcy z Urzędem. Wykorzystywane są do tego różne kanały:

Przykładowe realizacje wdrożeń Comarch EZD w ramach:

  • Systemu e-Urząd (Wrota Mazowsza) dla ponad 200 Jednostek Samorządu Terytorialnego
  • Podlaskiego Systemu Informacyjnego “e-Zdrowie” dla 25 Jednostek Służby Zdrowia
  • Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego dla 13 Jednostek Służby Zdrowia
  • Wielkopolskiego “e-Zdrowia” dla 23 Jednostek Służby Zdrowia

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza