Systemy dla Administracji Publicznej

Nowoczesne rozwiązania IT

Comarch ERGO

Nowoczesne podejście do zarządzania w gospodarce przestrzennej w jednostkach samorządu terytorialnego? Nasz system pozwala na zbudowanie kompleksowej platformy do zarządzania danymi w sposób przyjazny dla użytkownika.

Comarch EZD

Nowoczesny system wspomagający zarządzanie obiegiem dokumentów podnosi efektywność procesów i ułatwia obsługę dokumentów przy zachowaniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami bezpieczeństwa.

Comarch ERP Egeria

Na potrzeby administracji publicznej przygotowaliśmy dedykowane moduły systemu ułatwiające realizację zadań i obsługę procesów np. w ramach pomocy socjalnej czy gospodarki nieruchomościami.

Platforma Comarch e-Urząd

Platforma, która oferuje obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do usług administracji publicznej drogą elektroniczną. Zapewnia dostęp do rejestrów danych administracji publicznej na różnych szczeblach.

Comarch e-Zamówienia

System Comarch e-Zamówienia pozwala na realizację i pełną obsługę procesu zamówień publicznych od planowania zamówienia, przez ogłoszenie, złożenie, ocenę ofert oraz rozstrzygnięcie, aż po publikację rejestru umów i zobowiązań.

Comarch Smart Parking

Nasze rozwiązanie to zintegrowane narzędzie do efektywnego zarządzania obszarami parkingów oraz aplikacja mobilna, która ułatwia kierowcom szybkie znalezienie wolnego miejsca parkingowego w mieście.

Platforma Comarch Security

Nasze rozwiązanie umożliwia wdrażanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem dla urzędów, miast oraz gmin zgodnych z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego Krajowych Ram Interoperacyjności dla systemów teleinformatycznych.

Platforma Smart City

Inteligentne miasto dzięki technologii tworzy przyjazną przestrzeń do życia i pracy oraz dobre środowisko do rozwoju biznesu. Platforma Comarch Smart City optymalizuje oraz ułatwia zarządzanie wszystkimi procesami w mieście.

Comarch PKI

Comarch PKI to pakiet oprogramowania służący do weryfikacji i składania podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny gwarantuje odbiorcy autentyczność nadawcy, ochronę integralności danych, a także zabezpieczenie przed nieuprawnionym odczytem informacji.

Case study

Zobacz projekty jakie zrealizowalismy dla sektora administracji publicznej.

Platforma Comarch Security

Wdrożenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

W kwietniu 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie firma Comarch wdrożyła system Skracania Wideo, który jest elementem szerszego rozwiązania jakim jest Platforma Comarch Security.

Dowiedz się więcej
Case study SINDBAD

Wdrożenie w Ministerstwie Finansów

Wdrożenie platformy do analizy wpływów budżetowych RP - system do zbierania i przygotowania danych do analiz finansowych z całego resortu.

Dowiedz się więcej
Case study CELINA

Wdrożenie w Izbie Celnej w Krakowie

Obsługa zintegrowanego systemu celno-podatkowego ICDTS (głównym elementem jest moduł deklaracji celnych CELINA).

Dowiedz się więcej
Case study ZEFIR

Wdrożenie w Izbie Celnej w Krakowie

Dostawa klastera serwerów IBM xSeries 455 oraz macierzy IBM TotalStorage, składającą się z dwóch nodów DS4500.

Dowiedz się więcej
Case study ePUAP

Wdrożenie ePUAP

Wdrożenie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Państwowej dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dowiedz się więcej
Case study

Instytut Techniczno-Przyrodniczy

Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy danych przestrzennych w Instytucie Techniczno - Przyrodniczym.

Dowiedz się więcej
Case study

ZUS

System Kierowania Ruchem Klientów w jednostkach terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dowiedz się więcej
Case study

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie

Wdrożenie systemu teleinformatycznego „Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie

Dowiedz się więcej
Case study

Komenda Główna Policji

Rozwiązania Comarch w Komendzie Głównej Policji

Dowiedz się więcej
Case study Comarch Portal

Gmina Zabrze

Wdrożenie portalu internetowego PokladyKultury.pl systemu e-informacji kulturalnej gminy Zabrze

Dowiedz się więcej
Case study Comarch Workflow

Gmina Wrocław

Dostawa, wdrożenie i serwis Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – Comarch Workflow.

Dowiedz się więcej