Comarch Online Distribution

Comarch Online Distribution to nowoczesna platforma raportująco-komuni-kacyjna wykorzystywana we współpracy producenta z siecią dystrybutorów. Platforma w sposób automatyczny i codzienny raportuje dane Big Data wyge-nerowane przez specjalny interfejs komunikacyjny zainstalowany po stronie dystrybutorów. Dane te, w postaci elektronicznych komunikatów, trafiają do centralnej bazy danych, w której przechodzą proces weryfikacji i dopasowania (parowanie indeksów).

FUNKCJONALNOŚCI

  • Analiza efektywności centralnych i lokalnych akcji marketingowych
  • Efektywniejsze planowanie produkcji i logistyki – zmniejszenie kosztów
  • Możliwość rozliczania zespołów sprzedażowych za rzeczywistą odsprzedaż
  • Możliwość ustalenia realnego potencjału zakupowo-sprzedażowego sklepu oraz mierzenia efektywności współpracy (P&L)
  • Efektywne rozmieszczenie przedstawicieli handlowych (w oparciu o realny potencjał kontrahentów i rzeczywistą odsprzedaż)

Pobierz darmową ulotkę

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.