Funkcje rozszerzone

Jeszcze szybsza wymiana danych dzięki
rozszerzonym funkcjom Comarch MDM

Uzupełniaj i zarządzaj wysokiej jakości danymi produktowymi, aby wzmocnić swoje relacje biznesowe 

Czym są dodatkowe funkcjonalności systemu Comarch MDM?

Comarch Master Data Management pozwala firmom skutecznie optymalizować procesy wymiany danych o produktach w całym łańcuchu dostaw. Dane mogą być przekazywane/wymieniane zarówno przez sieć GDSN, jak i bezpośrednio między dostawcami danych a odbiorcami, jednak drugi scenariusz umożliwia zestaw zaawansowanych funkcjonalności, które zapewniają przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną.

Dzięki wykorzystaniu systemu MDM dostarczonego przez jednego dostawcę technologii, zarówno podmioty będące źródłami danych, jak i odbiorcy mogą uzyskać dodatkowe korzyści wynikające z globalnej integracji i zwiększonej wydajności biznesowej. Ponadto każdy partner uczestniczący w procesie wymiany danych otrzymuje natychmiastowy dostęp do środowiska, które może skonfigurować zgodnie z własnymi potrzebami.

Narzędzie do składania ofert

Korzystanie z modelu Comarch-to-Comarch pozwala użytkownikom osiągać lepsze wyniki biznesowe dzięki narzędziu ofertowemu polegającemu na składaniu ofert oraz funkcjach odwoływania się do już złożonych zapytań. Odbiorca danych może wykonać zaproszenie w celu zebrania informacji o wszystkich dostępnych produktach na rynku. Dostawca zaś może umieścić więcej danych o swoich produktach w ofercie swojego partnera, jak i poinformować go o produktach, które mają niedługo wejść na rynek.

ZAPYTANIA OFERTOWE / PRESELEKCJA
Badanie rynku i zbieranie ofert

Comarch MDM pozwala kupującym definiować zapytania ofertowe, kierować je do wybranych dostawców oraz zbierać od nich oferty produktów, a także zarządzać nimi. Dlatego też kupujący (np. sprzedawca detaliczny) może wysłać zapytanie do dostawców, którzy korzystają z systemu Comarch MDM oraz zewnętrznych dostawców na temat określonej grupy produktów czy potrzeby biznesowej. Zainteresowani dostawcy odpowiadają na zapytanie przesyłając podstawowe dane produktów, ich zdjęcia i ceny, co pozwala kupcowi na porównanie produktów i wybór odpowiedniej oferty.

Zapytanie ofertowe można utworzyć dla danego produktu lub grupy produktów. Rozwiązanie pozwala użytkownikowi porównywać oferty dostawców w prosty i intuicyjny sposób, przez co cały proces decyzyjny przebiega szybko i pomyślnie.

ZAPYTANIA PRODUKTOWE
Wymiana kart produktowych 
wraz z informacjami o cenach

Oferty zaakceptowane w procesie zapytania ofertowego inicjują kolejny proces – proces wymiany kompletu danych produktowych wraz z cenami.

Kupujący może określić, które dane dokładnie go interesują, zdefiniować ich kontekst biznesowy, dodawać komentarze dla dostawcy, jak i weryfikować otrzymane dane. W przypadku, gdy dane nie spełniają oczekiwań kupca, karta produktowa może zostać zwrócona do poprawy przez dostawcę wraz z odpowiednimi komentarzami.

Dostosowywanie funkcji systemu do Twoich potrzeb biznesowych

Wszystkie współczesne standardy, przepisy i zasady - a także nasze potrzeby i cele - wpływają na sposób, w jaki prowadzimy działalność biznesową. Zgodnie z tą filozofią, Comarch dostarcza zaawansowaną technologicznie, elastyczną platformę, którą można dostosowywać do aktualnych potrzeb biznesowych w zakresie zarządzania i wymiany danych produktowych. W rezultacie Comarch MDM umożliwia realizację wymagań, które są kluczowe dla utrzymania dobrych relacji biznesowych z partnerami.

Dedykowane procesy walidacji danych

Jedno predefiniowane rozwiązanie nie będzie idealnie dopasowane do potrzeb wszystkich firm. Zwłaszcza, gdy chodzi o weryfikację danych i procesy zatwierdzania danych produktowych, które są różne dla każdej organizacji.

Zastosowanie silnika workflow w systemie Comarch MDM pozwala na dostosowywanie procesu walidacji i akceptacji danych produktowych do potrzeb danego odbiorcy danych oraz definiowanie dedykowanych procesów związanych z zarządzaniem danymi produktowymi. Całość można sformułować za pomocą określonego zestawu atrybutów, a następnie przekazywać do kilku zainteresowanych czy odpowiedzialnych działów jednocześnie lub kierować zadania do poszczególnych pracowników w określonej kolejności.
  • Zapewniamy intuicyjny i elastyczny interfejs, który użytkownicy mogą dostosować do swoich ról i obowiązków
  • Zmniejszamy liczbę błędów powstających w trakcie wprowadzania danych i poprawiamy komfort użytkowania, zapewniając bardziej naturalny przepływ pracy
  • Pozwolimy Ci uporządkować informacje produktowe poprzez dzielenie ich na różne kategorie, zwiększając w ten sposób efektywność zarządzania danymi
Dedykowane procesy walidacji danych

Dedykowane walidacje

Comarch MDM daje możliwość stosowania dedykowanych reguł walidacyjnych pozwalających na sprawdzanie poprawności danych zgodnie z potrzebami klienta. Umożliwia to weryfikację dowolnego atrybutu produktu oraz jego zgodności z wymaganiami biznesowymi firmy.

Ponadto, system pozwala dostawcom wprowadzać reguły, które odpowiadają potrzebom odbiorców danych. W praktyce oznacza to, iż dostawcy są powiadamiani o tym, jakich dokładnie danych wymagają ich odbiorcy, tak aby mogli oni dostarczyć je w odpowiednim formacie oraz strukturze.

  • Wsparcie i weryfikacja poprawności standardów (np. GS1 GDSN) i przepisów prawnych
  • Tworzenie niestandardowych reguł sprawdzania poprawności danych w celu przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji 
  • Intuicyjny interfejs użytkownika, który prowadzi użytkowników przez proces wprowadzania ich danych do systemu
Dedykowane walidacje

Uzupełnianie bazy danych

Comarch MDM zapewnia odbiorcy możliwość uzupełniania danych produktowych o informacje wymagane przez systemy wewnętrzne (np. wewnętrzne kody produktów, niestandardowe atrybuty)
  • Korzystaj z dodatkowych atrybutów, aby wzbogacić dane produktowe o dodatkowe informacje
  • Zdefiniuj, które atrybuty mają mieć zastosowanie do poszczególnych kategorii produktów
  • Twórz nowe sekcje w swojej bazie danych, aby uporządkować atrybuty, a następnie udostępnić je określonym użytkownikom
Uzupełnianie bazy danych

Nasi Klienci

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.