Integracja

Usługi integracyjne

Zautomatyzuj procesy udostępniania danych i zwiększ ich wydajność łącząc naszą platformę MDM z Twoimi systemami

Prawdziwa moc drzemie w łączeniu platform do wymiany danych


Comarch Master Data Management można łatwo zintegrować z innymi systemami wewnętrznymi - bez względu na to, czy są one źródłem danych, czy ich odbiorcą. Zautomatyzowane przepływy informacji usprawniają procesy gromadzenia i weryfikacji danych produktu, a także przesyłania ich do systemów docelowych.

Łącząc nasz system MDM z platformą Comarch EDI, klient może zaś być w pełni przekonany, że zarówno jakość udostępnianych danych, jak i optymalizacja wszystkich procesów łańcucha dostaw ulegną znacznej poprawie.
Integracja z systemami wewnętrznymi

Integracja z systemami wewnętrznymi

DOSTAWCA DANYCH

Niektórzy dostawcy danych używają kilku systemów własnych, jak i zewnętrznych do tworzenia kart produktów (integracja systemami zewnętrznych dostawców danych metrycznych i multimediów). Aby uniknąć ręcznego wprowadzania danych - manualnego tworzenia kart lub przesyłania ich w pliku typu Excel - dane te, dzięki integracji z systemami wewnętrznymi, mogą zostać automatycznie pobrane do aplikacji i udostępnione odpowiednim partnerom biznesowym. W ten sposób proces ten stanie się w pełni automatyczny, a sama wymiana danych będzie odbywała się o wiele szybciej.

ODBIORCA DANYCH

Comarch MDM, jako centralne repozytorium informacji o produktach, umożliwia jego odbiorcom łatwe zarządzanie informacjami o produktach wszystkich partnerów biznesowych. Przetwarzanie danych można dodatkowo usprawnić poprzez zintegrowanie Comarch MDM z wewnętrznymi systemami po stronie odbiorcy danych. W praktyce oznacza to, że określone informacje produktowe są automatycznie przypisywane i importowane do systemów docelowych odbiorcy, np. ERP, PIM lub WMS. Tego typu podejście skutecznie eliminuje czasochłonne i kosztowne operacje manualne.

Synergia z Comarch EDI

Synergia z Comarch EDI

Warto zauważyć, że integracja Comarch Master Data Management z platformą Comarch EDI skutkuje jeszcze większą efektywnością procesów w łańcuchu dostaw.

Wynika to z faktu, iż korzystanie ze zintegrowanych rozwiązań informatycznych dostarczanych przez jednego dostawcę technologii jest gwarancją ich pełnej interoperacyjności - nie wspominając o tym, że przynosi wiele dodatkowych korzyści.

MINIMALNA KONFIGURACJA SYSTEMU

Decydując się na integrację systemów, odbiorcy i dostawcy danych są zobowiązani do wykonania jedynie minimalnej konfiguracji systemu pod względem dostosowania modelu danych produktu do ich wymagań.

Automatyczna weryfikacja danych

AUTOMATYCZNA WERYFIKACJA DANYCH

Nasze platformy zostały zaprojektowane tak, aby gwarantować automatyczną weryfikację poprawności i kompletności przesyłanych danych. System sprawdza poprawność strukturalną plików i ich zgodność biznesową. W rezultacie szybko możesz upewnić się, czy zamówienie, faktura, lub inny dokument jest zgodny z danymi przechowywanymi w systemie MDM.

SZYBKIE I BEZPIECZNE UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dzięki integracji z Comarch EDI wszystkie dane są łączone w jeden plik, który jest następnie przesyłany do Comarch MDM i ostatecznie dystrybuowany do partnerów dostawcy. Korzystając z synergii między systemami Comarch, dostawca danych może być pewien, że dane zostaną zatwierdzone i poprawnie zintegrowane, zanim zostaną wprowadzone do katalogu produktów (na długo przed udostępnieniem partnerom biznesowym). W przypadku odbiorców danych proces obejmuje pobranie danych produktów oraz ich dystrybucję (i integrację) do poszczególnych systemów odbiorców danych.

Nasi Klienci

Usługi zarządzane

PODŁĄCZANIE PARTNERÓW

Ulepszony proces komunikacji biznesowej przeprowadzony zgodnie z proponowanym harmonogramem (w tym informacje dotyczące kampanii, webinarów i newsletterów).

SERVICE DESK

Wysoce doświadczony, operujący w kilku językach, zespół Comarch Service Desk zapewnia niezawodne wsparcie przy zachowaniu najwyższej jakości standardów.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem przydzielani są do konkretnych projektów, aby mogli oni nadzorować każdy etap procesu wdrożeniowego - od planowania i pierwszych przygotowań, po wykonanie i finalizację projektu - oraz upewnić się, iż końcowa konfiguracja spełnia potrzeby Twojej firmy.