Siedziba główna

 • Siedziba główna Comarch S.A.

  al. Jana Pawła II 39a
  31-864 Kraków

  tel. +48 12 64 61 000
  faks +48 12 64 61 100

  NIP: 677-00-65-406

  Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła 39 a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567.

  Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy wpłacony w całości.

 • Budynek SSE1

  al. Jana Pawła II 39a,

  31-864 Kraków

  tel. +48 12 64 61 000
  faks +48 12 64 61 100

 • Budynek SSE2

  Sektory:

  Bankowość i Finanse
  Duże Przedsiębiorstwa

  tel. +48 12 64 61 000
  faks +48 12 64 61 100

 • Budynek SSE3

  Sektory:

  Administracja Publiczna
  Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

  tel. +48 12 64 61 000
  faks +48 12 64 61 100

 • Budynek SSE4

  Centrum Administracyjne Comarch

  tel. +48 12 64 61 000
  faks +48 12 64 61 100

 • Budynek SSE5

  tel. +48 12 64 61 000
  faks +48 12 64 61 100
 • Budynek SSE6

  Sektor Medycyna

  Sektor IoT

  tel. +48 12 64 61 000
  faks +48 12 64 61 100

 • Budynek SSE7

  Sektor Telekomunikacja i Media

  Sektor Usługi

  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Comarch

  tel. +48 12 64 61 000
  faks +48 12 64 61 100

 • Strefa Innowacji Comarch

  tel. +48 12 62 15 707
  e-mail: innovation.space@comarch.com
 • Brak wyników