Obecnie realizowane projekty

Obecnie realizowane są projekty w ramach:

- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działania 1.1. pt. Wytworzenie technologii „IoT Mesh” i narzędzi wspierających współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Comarch Spółka Akcyjna

 

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych: 13 719 667,44 PLN
Kwota dofinansowania: 6 419 554,53 PLN

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wytworzenia technologii połączeniowej dla rozwiązań „Internetu Rzeczy” (IoT) w topologii siatkowej (MESH) „IoT MESH”. 
Wynikiem projektu będzie określenie metod komunikacji między urządzeniami, zdefiniowanie polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem szyfrowania, zaprojektowanie modułu komunikacyjnego oraz zestawu narzędzi wspierających symulacje, analizy i monitorowanie projektowanej sieci. Dzięki kompleksowemu podejściu przy wytwarzaniu technologii będzie możliwość wprowadzenia na rynek konkurencyjnych, innowacyjnych, łatwych i tanich w utrzymaniu, rozwiązań z obszaru IoT.
Celem projektu jest optymalizacja rozwiązania pod względem kosztów zarówno zakupu jak i zarządzania całą infrastrukturą. Dodatkowo, planowane jest uzyskanie rozwiązania posiadającego funkcjonalność samoorganizacji przy zachowaniu szybkiej zbieżności (zastosowania dla systemów ruchomych). Bardzo ważny jest też aspekt kosztów oraz nakładu pracy potrzebnych przy instalacji produktów i całych rozwiązań IoT bazujących na IoT MESH. W projekcie planowane jest również zastosowanie technik uczenia maszynowego oraz dystrybucji zadań analitycznych do węzłów sieci w celu ograniczenia ilości przesyłanych danych oraz zredukowania zapotrzebowania na moc obliczeniową chmury.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza