Projekty zrealizowane

Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 - 4.1
 1. Zautomatyzowana wymiana informacji pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi.
 2. Platforma internetowa Galeria Handlowa.
 3. Implementacja środowiska obsługującego narzędzia analizy efektywności zarządzania portfelami instrumentów finansowych.
 4. Interaktywny personalizowany graficzny interfejs dla systemu ERP Comarch OPT!MA.
 5. Bezpieczny System Autoryzacji Transakcji Internetowych Oparty o Urządzenie Zewnętrzne.
 6. System zarządzania relacjami z klientem – Customer Relationship Management (CRM).
 7. Wdrożenie innowacji w systemach IT do zarządzania procesem faktoringowy.
 8. Nowoczesna platforma informatyczna usprawniająca wytwarzanie aplikacji biznesowych w modelu SaaS.
 9. System Comarch Finanse Mobilne.
 10. Nowoczesne kompleksowe interfejsy dla systemu elektronicznej wymiany danych.
 11. Zaawansowana Platforma do Zarządzania Informacjami Marketingowymi.
 12. Innowacyjna platforma mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0.
 13. Platforma do raportowania i obsługi kanału dystrybucji tradycyjnej ECOD Dystrybucja 3.0.

Projekty zrealizowane w ramach 7. Programu Ramowego

 1. Advanced Data Mining and Integration Research for Europe (ADMIRE)
 2. Net-centric Information & Integration Services for Security Systems (NI2S
 3. Marrying Ontology and Software Technology (MOST) – Koordynator
 4. 3)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Comarch SA zrealizował 14 projektów:

 1. Efektywny system wspomagania decyzji oparty o controllingową hurtownię danych.
 2. Informatyczny system zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw zintegrowany z modułem wspomagania decyzji.
 3. Kategoryzacja klientów w dużych systemach elektronicznej obsługi klientów.
 4. Kontrola i rozliczanie sesji użytkowników w sieciach telekomunikacyjnych nowej generacji
 5. Międzyoperatorski Optymalizator Kosztowy dla Telekomunikacji (MOK).
 6. Narzędzia modelowania i analizy dla systemów zarządzania siecią nowej generacji (NGOSS)
 7. Nowa generacja języków dostępu do danych dla inteligentnego raportowania i analizy danych biznesowych.
 8. Nowatorski system zintegrowanej kontroli jakości i detekcji błędów w oprogramowaniu
 9. Nowoczesny system wymiany informacji w systemach do zarządzania dla sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa)
 10. Platforma budowy usług multimedialnych nowej generacji dla sieci komputerowych i mobilnych
 11. Implementacja narzędzi inżynierii finansowej w procesach wsparcia zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej i przedsiębiorstwie.
 12. Zastosowanie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego.
 13. Zintegrowany system elektronicznej obsługi obywateli i przedsiębiorców zapewniający realizację procedur urzędowych za pomocą Internetu.
 14. System do inteligentnej analizy sieci WAN – optymalizacja i monitoring struktur telekomunikacyjnych.


Comarch uczestniczył także w projektach realizowanych w ramach 6. Programu Ramowego, rozwijając technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego.

 • Misuse Detection System in Telecommunication Infrastructure (MDS) - Koordynator
 • Empowering the Mobile Worker by Wearable Computing (WearIT@work)
 • Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users (ASK IT)
 • European Collaborative networked Organizations LEADership initiative (ECOLEAD)

Comarch realizował projekty w ramach inicjatywy EUREKA/CELTIC, które  były dofinansowane ze środków budżetowych na naukę. W ramach inicjatywy zrealizowano projekt SLA Management for Telecommunications Operators (SLAM) oraz projekt Management Platform for Next Generation Optical Networks (MANGON) zorientowany na opracowanie zaawansowanego narzędzia do zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi.

W ramach projektów celowych dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze środków budżetowych na naukę, Comarch zrealizował cztery projekty:

 • Integracja elementów funkcjonalności PLM w systemie ERP dla potrzeb rynku MSP.
 • Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora.
 • Stworzenie w pełni parametryzowanego, opartego o silnik reguł decyzyjnych Systemu Kredytowego dla Banków i Instytucji Finansowych.
 • Wytworzenie modułów funkcjonalnych do zintegrowanego sytemu ERP Comarch OPT!MA wspierających użytkowanie systemu przez społeczność firm za pośrednictwem Internetu przy zastosowaniu urządzeń mobilnych i przeglądarek internetowych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza