Tematem konferencji „Ostdeutsche Wirtschaftsforum 2019”, która odbyła się w dniach 20-22 maja 2019 roku w Bad Saarow, był potencjał gospodarki wschodnioniemieckiej.

Zaproszeni eksperci dyskutowali nad zagadnieniami związanymi z przyszłością polityki przemysłowej i roli gospodarki wschodnioniemieckiej w Europie oraz perspektywami digitalizacji. Jednym z prelegentów był Michał Pruski z firmy Comarch, który w swoim wykładzie „Innowacyjna technologia informatyczna z impulsem do rozszerzenia UE na wschód” skupił się na mocnych stronach technologii przyszłości i sieciach międzynarodowych.

Comarch na East German Economic Forum: Cyfrowa i międzynarodowa przyszłość

Foto: Luca Abbiento

W agendzie konferencji znalazł się szereg paneli dyskusyjnych o tematyce politycznej, naukowej i gospodarczej. W sesji „Turning Point: International” Michał Pruski przedstawił innowacje i inwestycje firmy Comarch AG, spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Comarch i działającej na rynkach krajów niemieckojęzycznych. Zgodnie z założeniami spółki przyszłe technologie, takie jak oprogramowanie i sprzęt, będą rozwijane lokalnie w Dreźnie oraz we współpracy z pozostałymi oddziałami firmy w Niemczech i finalnie wdrażane przez klientów. Wśród międzynarodowych koncernów działających na rynku niemieckim i korzystających z systemów Comarch są takie firmy jak Hermes, TÜV Süd, MediaMarktSaturn Group, Metro, REWE lub KiK oraz firmy z regionu: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen lub Konsum Dresden.

Comarch na East German Economic Forum: Cyfrowa i międzynarodowa przyszłość

Foto: Luca Abbiento

East German Economic Forum (OWF.ZUKUNFT) w Bad Saarow odbyło się już po raz czwarty w tym roku. To wydarzenie organizowane jest przez inicjatywę Wirtschaft.Wachstum.Zukunft, której działalność skupia się wokół perspektyw gospodarki wschodnioniemieckiej.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza