Comarch odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku
Grupa Kapitałowa Comarch zaprezentowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku. W ciągu trzech miesięcy przychody ze sprzedaży produktów oraz usług Comarch wzrosły o 6,16 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu rozliczeniowego w 2020 roku i osiągnęły wartość 384 mln złotych. Zysk operacyjny wyniósł 46,2 mln złotych, rosnąc rok do roku o 1,4 mln złotych, a wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 26,078 mln złotych, czyli o 11,9 mln złotych więcej niż przed rokiem.
Grupa wypracowała zysk EBITDA o wartości 67,4 mln złotych, tj. o wartości podobnej do ubiegłorocznej. Rentowność operacyjna w opisywanym okresie wyniosła +12,0 proc., natomiast rentowność netto +6,8 proc.
Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Comarch to efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży krajowej, który został osiągnięty głównie dzięki zwiększonej sprzedaży do klientów z sektora MSP w Polsce, firm handlowych i usługowych oraz instytucji służby zdrowia. Sprzedaż krajowa stanowiła w pierwszym kwartale 2021 roku 41,5 proc. całkowitych przychodów Grupy Comarch. Wartość sprzedaży zagranicznej była niższa o 14,8 mln złotych, głównie w wyniku mniejszego niż rok temu wpływu różnic kursowych z wyceny bilansowej należności handlowych na wartość przychodów ze sprzedaży.
Wyraźny wzrost, 66,2 proc. tj. 4,9 mln złotych, odnotowały przychody ze sprzedaży do sektora medycyny. Placówki służby zdrowia nabyły produkty i usługi o wartości 12,2 mln złotych. Dwucyfrową dynamikę utrzymała sprzedaż systemów w segmencie MSP w Polsce. Wartość sprzedaży rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce wyniosła 54,2 mln złotych, poprawiając wynik o 8,7 mln złotych. Grupa poprawiła również wynik w segmencie handlu i usług, gdzie sprzedaż rozwiązań informatycznych wyniosła 63,4 mln złotych, rosnąc rok do roku o ponad 11,2 proc. oraz w przypadku sprzedaży do sektora finanse, bankowość i ubezpieczenia. Tutaj przychody wzrosły o 0,5 mln złotych i osiągnęły wynik 57,7 mln złotych.
Niewielki spadek, tj. 5,4 mln złotych nastąpił w segmencie przychodów ze sprzedaży do odbiorców z sektora TMT, jednak dalej stanowi on największą część biznesu Grupy Comarch. Spadek ten ma charakter przejściowy i był spowodowany znacznie wyższymi przychodami z tytułu różnic kursowych z wyceny należności w pierwszym kwartale 2020 w stosunku do pierwszego kwartału 2021. Sprzedaż systemów informatycznych dla telekomów wyniosła 91,6 mln złotych. Spadek odnotowały również przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora przemysł i utilities. Przedsiębiorcy z tych branż zakupili produkty Comarch o wartości 43,1 mln złotych, tj. o 12 proc. mniej niż przed rokiem. W pierwszym kwartale 2021 roku spadły również przychody ze sprzedaży do podmiotów publicznych: o 1,3 mln złotych oraz do klientów z sektora MSP w regionie DACH, o 1,0 mln złotych.
- Comarch rozpoczął rok z bardzo dobrymi wynikami finansowymi za pierwszy kwartał 2021 roku. Zwiększyliśmy sprzedaż oraz poprawiliśmy zyskowność zarówno na poziomie operacyjnym, jak i netto. Te dobre wyniki to efekt wieloletnich inwestycji w nowe oraz już istniejące produkty, a także aktywnemu rozwojowi biznesu na nowych rynkach, m.in. w Europie Zachodniej oraz w Azji. Ta skrupulatnie realizowana długoterminowa strategia przynosi zyski, a sytuacja Grupy Comarch jest stabilna i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie - mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch
- Miniony rok był dużym wyzwaniem dla firmy pod względem biznesowym i organizacyjnym. Pandemia koronawirusa wymusiła wdrożenie zmian na wielu płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa i przygotowanie niezbędnych procedur zarówno w obszarze zachowania ciągłości obsługi klientów, jak i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Bardzo dobre wyniki finansowe pokazują, że Comarch sprostał temu wyzwaniu. Stabilna sytuacja finansowa firmy, dywersyfikacja biznesu pod względem geograficznym i produktowych sprawia, że Comarch jest odporny na zmiany mikro i makroekonomiczne - dodaje Konrad Tarański.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza