Grupa Kapitałowa Comarch zaprezentowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku. W ciągu trzech miesięcy przychody ze sprzedaży produktów oraz usług Comarch wyniosły ponad 416 mln złotych, co oznacza wzrost o 32,4 mln złotych i 8,4% w porównaniu do analogicznego okresu rozliczeniowego w zeszłym roku. Zysk operacyjny był niższy o 3,4 mln złotych niż w pierwszym kwartale 2021 roku i osiągnął wartość 42,8 mln złotych, a wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 32,4 mln złotych, czyli o 6,3 mln złotych więcej niż przed rokiem.
Grupa wypracowała zysk EBITDA o wartości 65,6 mln złotych, tj. o wartości podobnej do ubiegłorocznej. Rentowność operacyjna w opisywanym okresie wyniosła +10,3 proc., natomiast rentowność netto +7,8 proc.
Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Comarch to efekt wzrostu przychodów zarówno ze sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. Na rynku krajowym bardzo dobrze rozwijał się biznes w segmencie MŚP oraz medycznym. Natomiast wzrost sprzedaży zagranicznej został osiągnięty głównie dzięki kontraktom z klientami z sektora telekomunikacyjnego oraz przemysłowego z rynków zachodnioeuropejskich. Sprzedaż krajowa stanowiła w pierwszym kwartale 2022 roku stanowiła 40,3%, a sprzedaż zagraniczna 59,7% całkowitych przychodów.
W opisywanym okresie dwucyfrową dynamikę osiągnęła sprzedaż systemów w segmencie MSP w Polsce oraz w regionie DACH. W Polsce wartość sprzedaży rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem wyniosła 68,1 mln złotych, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 13,9 mln złotych (25,6%), a na rynkach krajów niemieckojęzycznych  osiągnęła wartość 29,9 mln złotych, czyli o 2,9 mln złotych (10,7%) więcej niż przed rokiem. O 27,5% wzrosły przychody ze sprzedaży do sektora medycznego. Placówki służby zdrowia nabyły produkty i usługi o wartości 15,6 mln złotych. Grupa poprawiła również wynik w segmencie przemysł&utilities, gdzie sprzedaż rozwiązań informatycznych wyniosła 52,5 mln złotych, rosnąc rok do roku o 21,9%, oraz w sektorze publicznym - tutaj przychody wzrosły o blisko 2% i osiągnęły wynik 29,2 mln złotych. 
Największą część biznesu Grupy Comarch, ponad 25 proc. całości przychodów, niezmiennie stanowi sprzedaż do odbiorców z sektora TMT. Firmy telekomunikacyjne zakupiły produkty Comarch o wartości 105,9 mln złotych, tj. 15,5%. więcej niż przed rokiem. Spadek nastąpił natomiast w segmencie handlu i usług, gdzie wartość przychodów wyniosła 56,7 mln złotych, czyli 6,7 mln złotych mniej niż w pierwszym kwartale 2021 roku, oraz w sektorze finansowo-bankowym. Sprzedaż do instytucji z tej branży wyniosła 52,3 mln złotych, czyli 5,4 mln złotych mniej niż rok temu.
- Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym osiągniętym w okresie I kwartału 2022 roku oraz poprzednich okresach sytuacja finansowa Grupy Comarch jest stabilna i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce i na świecie, Jest to szczególnie ważne w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę dokonanej w lutym 2022 roku, a także w obliczu ciągle trwającej pandemii Covid-19 oraz wywołanych przez nie skutków społecznych, politycznych i ekonomicznych – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch. Grupa Comarch świadomie ponosi koszty rozwoju nowych produktów oraz nowych segmentów działalności, a także rozwijania działalności na nowych rynkach zagranicznych, inwestując w ten sposób w budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość. Aktywnie poszukiwane są nowych rynków zbytu m.in. w Europie Zachodniej oraz w Azji, Australii i Oceanii, a także stale rozbudowywana i modernizowana jest infrastruktura własna – dodaje Konrad Tarański.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza