Comarch rozwiązał worek z medalami w raporcie Computerworld TOP 200 Edycja 2019

Co roku redakcja magazynu Computerworld przygotowuje publikację, w której opisuje kondycję polskiego rynku IT, analizuje trendy w branży oraz przygotowuje rankingi firm w kilkunastu kategoriach. Według autorów raportu „Computerworld TOP200” Comarch zajął pierwsze miejsce w kategoriach: dostawcy usług integracyjnych oraz dostawcy usług w modelu cloud. Wysokie pozycje zajął również wśród dostawców rozwiązań usług dla sektora handlu oraz firm z branży telekomunikacyjnej.

W rankingu skalsyfikowane zostały również dwie inne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej: Comarch Polska SA oraz Comarch Healthcare.

Wypracowany w 2018 roku wynik finansowy w wysokości 1,32 mld złotych dał Grupie Kapitałowej Comarch szóstą pozycję w zestawieniu „Największe grupy kapitałowe działające w Polsce w 2018 roku”. Natomiast Comarch SA zajął dziewiąte miejsce w zestawieniu „Firmy informatyczne o największym zysku netto z IT” z wynikiem 49,6 mln złotych. Z kolei w kategorii „Największe firmy informatyczne działające w Polsce” Comarch obecnie zajmuje 13. pozycję, dwa oczka wyżej niż przed rokiem.

O raporcie „Computerworld TOP200” 

"Computerworld TOP 200” to prestiżowa publikacja. Już od 25 lat jest podstawowym punktem odniesienia dla ludzi zainteresowanych polską branżą teleinformatyczną: menedżerów IT, informatyków i analityków, a także potencjalnych klientów, szukających wiedzy na temat ofert dostawców.

Comarch na I miejscu
 • najwięksi dostawcy usług integracyjnych
 • najwięksi dostawcy usług w modelu cloud
Comarch na II miejscu
 • firmy informatyczne o największym zatrudnieniu
 • najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu
 • najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego
 • najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji
 • najwięksi dostawcy usług centrów przetwarzania danych
Comarch na III miejscu
 • najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP)
 • najwięksi dostawcy usług IT
 • najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • najwięksi dostawcy usług serwisowych
 • najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych
 • firmy informatyczne o największym zatrudnieniu

Poniżej zestawienie zestawienie pozycji, jakie Comarch, Comarch Polska i Comarch Healthcare zajęły w poszczególnych kategoriach w raporcie Computerworld TOP 200. 

Kategoria

Lokata Comarch SA w rankingu

Wartość (w tys. zł.)*/ Dynamika 2017/2018

Najwięksi dostawcy usług w modelu cloud

1

185 916/19%

Najwięksi dostawcy usług integracyjnych

1

388 683/-1%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu

2

326 542/22%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego

2

216 113/25%

Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu

2

4 679 /9%

Najwięksi dostawcy usług centrów przetwarzania danych

2

70 349/15%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji

2

774 481/28%

Najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP)

3

186 889/14%

Najwięksi dostawcy usług IT

3

662 341/11%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

3

183 559/29%

Najwięksi dostawcy usług serwisowych

3

164 274/50%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych

3

144 817/216%

Najwięksi dostawcy oprogramowania na licencjach własnych

4

203 323/56%

Najwięksi eksporterzy rozwiązań IT

4

428 834/22%

Najwięksi dostawcy usług szkoleniowych

4

8 761/6%

Firmy informatyczne o największym wzroście zatrudnienia

4

376/9%

Najwięksi dostawcy aplikacji mobilnych

5

14 208/-22%

Firmy IT o największym wzroście przychodów z eksportu w 2018 roku

5

428 834/22%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego, budowlanego i produkcji

5

80 410/2%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego

5

38 135/-15%

Największe informatyczne grupy kapitałowe działające w Polsce

6

1 321 883/23%

Najwięksi podatnicy podatku CIT w branży IT

8

9 280/300%

Najwięksi dostawcy oprogramowania

8

218 173/54%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego

9

105 814/8%

Firmy informatyczne o największym zysku netto

9

49 649/28%

Najwięksi dostawcy systemów zarządzania procesami i elektronicznym obiegiem dokumentów (ECM)

9

6 406/-5%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego

10

17 166/-52%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora mediów

12

7 056/302%

Największe firmy informatyczne działające w Polsce

13

958 040/28%

Najwięksi dostawcy Business Intelligence, Big Data i Data Discovery

15

5 730/27%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora opieki zdrowia

16

8 308

Najwięksi dostawcy usług outsourcingowych i zarządzanych

16

30 274/6%

Najwięksi dostawcy aplikacji webowych i portali internetowych

16

3 371/-77%

Najwięksi dostawcy Customer Relationship Management (CRM)

17

527/-74%

Najwięksi dostawcy oprogramowania na licencjach firm trzecich

18

14 850/31%

Najwięksi dostawcy sprzętu firm trzecich

21

44 189/549%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego

22

2 417/12%

Najwięksi dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa

35

1 000/0%

Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie

56

1 177/52%

Najwięksi dostawcy sprzętu IT

57

77 526/872%

Kategoria

Spółka

Lokata w rankingu

Wartość (w tys. zł.)*/ Dynamika 2017/2018

Największe firmy informatyczne działające w Polsce w 2018 roku

Comarch SA

13

958 040/28%

Comarch Polska SA

78

144 543/492%

Comarch Healthcare

240

19 110/141 %

Firmy informatyczne o największym wzroście przychodów w 2018 roku

Comarch Polska SA

2

144 543/492%

Comarch Healthcare

12

19 110/141%

Najwięksi podatnicy podatku CIT w branży IT

Comarch SA

8

9 280/300%

Comarch Polska SA

48

698

Najwięksi dostawcy usług IT

Comarch SA

3

662 341/11%

Comarch Polska SA

68

57 543/135%

Comarch Healthcare

150

9 391/100%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora opieki zdrowia

Comarch Healthcare

12

19 110/141%

Comarch SA

16

8 308

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji

Comarch SA

2

774 481/4%

Comarch Polska SA

19

144 543/492%

Comarch Healthcare

79

19 110/141%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej

i służb mundurowych w 2018 roku

Comarch SA

3

144 817/216%

Comarch Polska SA

4

144 543/492%

Najwięksi dostawcy usług integracyjnych

Comarch SA

1

388 683 /-1%

Comarch Polska SA

16

57 543/135%

Comarch Healthcare

33

19 110/141%

Najwięksi dostawcy usług IT

Comarch SA

3

662 341/11%

Comarch Polska SA

68

57 543/135

Comarch Healthcare

150

9 391/100%

Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu

Comarch SA

2

4 679 /9%

Comarch Healthcare

37

384/1%

Firmy informatyczne o największym wzroście zatrudnienia

Comarch SA

4

376/9%

Comarch Polska SA

18

96/356%

Najwięksi dostawcy oprogramowania

Comarch SA

8

218 173/54%

Comarch Polska SA

105

7 990

Najwięksi dostawcy oprogramowanie na licencjach własnych

Comarch SA

3

203 323/56%

Comarch Polska SA

63

1 646/1 383%

Najwięksi dostawcy oprogramowania na licencjach firm trzecich

Comarch SA

18

14 850/31%

Comarch Polska SA

29

6 344

Comarch Healthcare

58

1 175/518%

Najwięksi dostawcy sprzętu IT

Comarch SA

57

77 526/872%

Comarch Polska SA

58

76 423

Comarch Healthcare

99

7 459/705%

Najwięksi dostawcy sprzętu firm trzecich

Comarch SA

21

44 189/549%

Comarch Polska SA

22

43 428/43767%

*z wyjątkiem kategorii: Firmy informatyczne o największym wzroście zatrudnienia oraz Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza