Grupa Comarch opublikowała zaudytowane wyniki finansowe za 2019 rok. Przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 1,437 mld złotych, czyli o 67,8 mln złotych więcej niż analogicznym okresie rok temu. Grupa poprawiła również zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej i osiągnął wartość 104,8 mln złotych, rosnąc rok do roku o 74,2 mln złotych. Natomiast zysk operacyjny wzrósł o 55,8 mln złotych do poziomu 143,4 mln złotych, a wynik EBITDA wyniósł 228,3 mln złotych, czyli o 75,6 mln więcej niż przed rokiem.

Comarch zwiększył również zatrudnienie. W całej Grupie Kapitałowej liczba zatrudnionych wzrosła do 6 348 osób w porównaniu do 6 040 osób z 31 grudnia 2018 r.

Największą część przychodów za 2019 rok wygenerowała sprzedaż usług i produktów dla klientów z sektora telekomunikacyjnego. Wartość biznesu w tym segmencie wzrosła o 19,4 mln złotych i wyniosła 335,8 mln złotych. Wyraźny wzrost, 29,6 proc. tj. 41 mln złotych, odnotowały również przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora przemysł i utilities. Przedsiębiorcy z tych branż zakupili produkty Comarch o wartości 179,3 mln złotych. Dwucyfrową dynamikę utrzymała sprzedaż systemów w segmencie MSP. Wartość sprzedaży rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce i za granicą wyniosła 290,8 mln złotych, rosnąc w ciągu 12 miesięcy o 30,4 mln złotych. Grupa poprawiła również wynik w segmencie handlu i usług, gdzie sprzedaż rozwiązań informatycznych wyniosła 251,7 mln złotych, rosnąc rok do roku o ponad 24,4 proc.

Znaczny spadek, 62,6 mln złotych tj. o 32,5 proc. zanotowały natomiast przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora publicznego. Jest to efekt znacznie niższej niż w 2018 roku wartości dostaw wyrobów gotowych i hardware obcego realizowanych do klientów z tego sektora. Niewielki spadek przychodów nastąpił też w przypadku sprzedaży do sektora medycyna (o 1,4 mln złotych , tj. o 5,2 proc.) oraz w segmencie finanse i bankowość. Banki oraz instytucje finansowe i ubezpieczyciele zakupili produkty i usługi o wartości 191,1 mln złotych, czyli 13,5 mln złotych mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Biorąc pod uwagę geograficzną dywersyfikację działalności Comarch, w 2019 roku blisko 59 proc. całości przychodów Grupy, czyli 843,4 mln złotych, stanowiła sprzedaż zagraniczna. Jest to związane głównie ze wzrostem przychodów ze sprzedaży do odbiorców z sektora telekomunikacyjnego, handlowo-usługowego oraz przemysłowego.

- Kolejny rok z rzędu Grupa Comarch prezentuje bardzo dobre wyniki finansowe. Mimo, że sprzedaż rozwiązań dla sektora publicznego była niższa niż w 2018 roku, to dzięki dywersyfikacji biznesu zarówno pod względem rozwoju produktów dla wielu branż, jak i rozbudowy działalności na rynkach międzynarodowych, firma wypracowała rekordowe wyniki - mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu Comarch SA oraz dyrektor finansowy.

W 2019 roku znacząco wzrosło zatrudnienie w Comarchu i przekroczyło 6300 pracowników. Na koniec grudnia 2019 r. w Grupie Comarch pracowało 6 348 osób, czyli 308 osób więcej niż na koniec 2018 roku.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza