Comarch zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży

Grupa Comarch opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za drugi kwartał i za pierwsze półrocze 2018 r. Przychody ze sprzedaży w drugim kwartale wyniosły 332 mln złotych i były o 32 procent wyższe niż w drugim kwartale 2017 r., a w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły 604 mln złotych i były o 19,1 procent wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponad połowę przychodów ze sprzedaży spółki Comarch wygenerowały na rynkach zagranicznych. W Q2 2018 Grupa wypracowała 34,4 mln złotych zysku operacyjnego, czyli o prawie 200% procent więcej niż przed rokiem, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch wyniósł 10,5 mln złotych. Wynik EBITDA Grupy Comarch w pierwszym półroczu 2018 był wyższy o 64,0 procent niż w analogicznym okresie roku 2017 i osiągnął wartość 71,4 mln złotych.

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Comarch sprzedała produkty i usługi o wartości 604 mln złotych, czyli o 97 mln złotych więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik operacyjny osiągnął wartość 35 mln złotych i był wyższy o prawie dwieście procent w porównaniu do osiągniętego w pierwszym półroczu 2017 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej był niższy od wyniku w poprzednim roku o 22,6 mln złotych i osiągnął wartość 4,3 mln złotych.

Największą część przychodów w drugim kwartale 2018 roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej. Jej wartość wyniosła 63,4 mln złotych, rosnąc rok do roku o 3 mln złotych.  . Klienci z sektora finanse i bankowość zakupili produkty i usługi o wartości  51 mln złotych, czyli o 6,4 mln złotych więcej niż w drugim kwartale 2017 roku. Wzrost odnotowała także sprzedaż do klientów z sektora handel i usługi (o 4,6 mln zł, tj. o 10,4 procent) oraz przemysł i utilities (wzrost o 4,8 mln złotych, tj. o 14,1 procent). Comarch poprawił również znacząco sprzedaż rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski o 6,4 mln złotych, tj. o 25,1 procenta.

­- Przede wszystkim zanotowaliśmy znaczny wzrost przychodów w branżach, które do tej pory nie zachwycały; czyli w administracji publicznej i służbie  zdrowia. Przychody ze sprzedaż do klientów z sektora administracji publicznej wzrosły ponad czterokrotnie i wyniosły 51,6 mln złotych, głównie dzięki realizacji kontraktu na informatyzację sal sądowych Dzięki realizacji nowych kontraktów na informatyzację  szpitali przychody ze sprzedaży do klientów z sektora  medycznego wyniosły 5,4 mln złotych, rosnąc rok do roku o 63,7 procent. Cieszy nas  wzrost sprzedaży rozwiązań Comarch osiągnięty w niemal każdym segmencie biznesowym , co pokazuje, że strategia rozwoju firmy jest skuteczna – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy Comarch SA.

Comarch zwiększył w pierwszej połowie roku zatrudnienie o 1,4 procenta. Na koniec czerwca w grupie pracowało 5 616 osób, czyli 75 więcej niż przed rokiem.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.



Przejdź do formularza