Grupa Comarch ogłosiła wyniki finansowe za cztery kwartały 2020 roku. W okresie dwunastu miesięcy przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 1,54 mld złotych i były wyższe o prawie 100 mln złotych niż rok temu. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 118,7 mln złotych i był wyższy o 13,8 mln złotych niż w 2019 roku, a wynik operacyjny wyniósł 186,8 mln złotych, czyli o ponad 43 mln złotych więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł o 43,6 mln złotych i osiągnął poziom 271,9 mln złotych.

Wzrost przychodów Comarch wynika zarówno z rozwoju działalności zagranicznej, jak i wzrostu sprzedaży na rynku polskim. Łączna wartość sprzedaży zagraniczna całej grupy kapitałowej wyniosła 899,7 mln złotych, co stanowi 58,6 proc. całości biznesu. W czwartym kwartale 2020 roku w pomyślnie rozwijała się sprzedaż dla  sektora bankowości i finansów oraz publicznego, a także rozwiązań ERP.

Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2020 roku osiągnęły poziom 474 mln złotych. Wynik operacyjny wyniósł 68,9 mln złotych, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 51,8 mln zł. Grupa wypracowała w czwartym kwartale 2020 roku zysk EBITDA o wartości 89,1 mln złotych.

Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym osiągniętym w okresie czterech kwartałów 2020 roku oraz poprzednich okresach sytuacja finansowa Grupy Comarch jest stabilna i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie. Jest to szczególnie ważne w obliczu rozwoju pandemii Covid-19 oraz wywołanych przez nią skutków ekonomicznych. Grupa Comarch kontynuuje przyjętą strategię i świadomie ponosi koszty rozwoju nowych produktów oraz nowych segmentów działalności, zwiększając nakłady na działania badawczo-rozwojowe, a także rozbudowuje działalności na rynkach zagranicznych, inwestując w ten sposób w budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

Największą część przychodów w 2020 roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej. Jej wartość wyniosła 300,5 mln złotych. Duży wzrost, blisko 36 proc., odnotowała sprzedaż do sektora finanse i bankowość. Ci klienci zakupili produkty o wartości 258,7 mln złotych, czyli o 67,7 mln złotych więcej niż w 2019 roku. Wzrost odnotowała także sprzedaż systemów i usług dla instytucji administracji publicznej. Jej wartość wyniosła 154,1 mln złotych, czyli o 23,8 mln złotych więcej niż przed rokiem. Najszybciej zwiększały się przychody w sektorze medycznym, rosnąc rok do roku o 56 proc. i osiągając40,5 mln złotych. Comarch poprawił również znacząco sprzedaż rozwiązań ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jej wartość wyniosła 205,8 mln złotych, czyli ok. 15 mln więcej niż przed rokiem. Natomiast sprzedaż rozwiązań ERP na rynku DACH wzrosła o blisko 26 proc. i przekroczyła 126 mln złotych. Niewielki spadek przychodów nastąpił w przypadku sektora handel i usługi (o 5,9 proc.), co spowodowane było zmniejszonym popytem na rozwiązania IT wśród klientów z branż dotkniętych skutkami epidemii Covid-19, oraz w przypadku sektora przemysł i utilities (o 0,5 proc.).

- Sytuacja biznesowa w okresie 12 miesięcy 2020 roku potwierdziła, że utrzymywanie dywersyfikacji źródeł przychodów i różnorodności oferty jest korzystne dla stabilnego rozwoju działalności Grupy Comarch. Dzięki koncentracji na sprzedaży rozwiązań własnych firma odnotowała znaczący wzrost przychodów oraz poprawę rentowności operacyjnej – mówi Konrad Tarański.   

W 2020 roku Grupa Comarch zwiększyła zatrudnienie, głównie w wyniku przeprowadzenia w trzecim kwartale programu letnich staży studenckich. Na koniec grudnia 2020 roku Grupa Comarch zatrudniała 6 462 osób, czyli o 114 osób więcej niż na koniec 2019 roku.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza