Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch SA, które odbyło się 26 czerwca 2019 roku, została powołana nowa Rada Nadzorcza. Członkowie organu będą pełnić swoje funkcje w latach 2019-2022.

Do Rady Nadzorczej powołani zostali: Pani Elżbieta Filipiak na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pan Andrzej Pach na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pani Danuta Drobniak na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, Pan Łukasz Kalinowski na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, Pani Joanna Krasodomska na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, Pani Anna Pruska na stanowisko Członka Rady Nadzorczej i Pan Tadeusz Włudyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Pani Elżbieta Filipiak, Pani Danuta Drobniak oraz Pani Anna Pruska zostały powołane do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Comarch SA na kolejną kadencję.

Życiorysy przedstawicieli RN znajdują się na stronie: Rada Nadzorcza Comarch

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza