Rekordowe wyniki finansowe Comarch

Grupa Comarch ogłosiła wyniki finansowe za cztery kwartały 2018 roku. W okresie dwunastu miesięcy przychody ze sprzedaży wyniosły 1,36 mld złotych i były wyższe o 239 mln złotych, czyli o 21,3 %, niż w analogicznym okresie rok temu. Zysk operacyjny wyniósł 112 mln złotych, czyli o 53,6 mln złotych, 91,8 %więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł o 54 mln złotych i osiągnął poziom 176,8 mln złotych.

Wzrost przychodów Comarch wynika z rozwoju sprzedaży zarówno krajowej, jak i pozyskania nowych kontraktów zagranicznych. W Polsce bardzo dynamicznie rozwija się sprzedaż systemów ERP. Po kilku latach spowolnienia w sektorze public, widać znaczne ożywienie w realizacji projektów informatycznych dla instytucji publicznych, co również miało przełożenie na wynik finansowy spółki. Z kolei za granicą Comarch zrealizował kilka dużych kontraktów, sprzedając rozwiązania IT dla dostawców usług telekomunikacyjnych do krajów europejskich oraz Azji.

Przychody ze sprzedaży za sam czwarty kwartał 2018 roku osiągnęły poziom 415,6 mln złotych. Wynik operacyjny wyniósł 49,9 mln złotych. Natomiast wynik netto osiągnął wartość 29,2 mln zł.

Grupa Comarch prowadzi działalność biznesową w ponad 100 krajach na całym świecie, a blisko 54% proc. przychodów generuje na rynkach zagranicznych.

– Dobre wyniki finansowe gwarantują stabilną pozycję Grupy Comarch i odporną na zmienną sytuację makroekonomiczną zarówno w Polsce, jak i na świecie. Grupa stale inwestuje w rozwój nowych produktów oraz rozpoczyna działalność biznesową w kolejnych branżach gospodarki. Dodatkowo rozwija struktury na kolejnych rynkach zagranicznych. Strategia spółki oparta na kilku filarach, którymi są: dywersyfikacja biznesu pod względem geograficznej struktury sprzedaży oraz portfolio produktów, innowacyjność oparta o działalność R&D oraz koncentracja na sprzedaży własnych rozwiązań pozwalają na długofalowy i stały rozwój oraz budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

Największą część przychodów w 2018 roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej. Jej wartość wyniosła 312,5 mln złotych, rosnąc rok do roku o 47,6 mln złotych. Klienci z sektora finanse i bankowość zakupili produkty i usługi o wartości 204 mln złotych, czyli o 16,9 mln złotych więcej niż w 2017 roku. Wzrost odnotowała także sprzedaż do klientów z sektora handel i usługi (o 13,4 mln zł, do poziomu 200 mln złotych). Biznes z przedsiębiorstwami z branży przemysłowej i utilities przełożył wygenerował 138 mln złotych przychodów, czyli mniej o 4,8 mln złotych niż przed rokiem. Comarch poprawił również znacząco sprzedaż rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski o 24,7 mln złotych, tj. o 18,2 procenta.

- Bardzo duży wzrost przychodów zanotowaliśmy w sektorze medycznym, gdzie sprzedaż osiągnęła poziom 27,3 mln złotych, rosnąc rok do roku o ponad 70 procent. Bardzo cieszy również ożywienie na rynku administracji publicznej. Dzięki kilku dużym kontraktom wypracowaliśmy przychody na poziomie 194 mln złotych, co oznacza wzrost o ponad 200 procent w porównaniu z wynikami finansowymi w 2017 roku. To pokazuje, że Comarch skutecznie wykorzystał trwające kilka lat wyhamowanie na rynku zamówień publicznych, rozbudowując portfolio produktów i usług dla instytucji publicznych. Dzięki temu Comarch wygrał kilka dużych postepowań przetargowych i umocnił się w sektorze usług informatyzacji administracji publicznej – mówi Konrad Tarański.

Cieszy nas wzrost sprzedaży rozwiązań Comarch osiągnięty w niemal każdym segmencie biznesowym, co pokazuje, że strategia rozwoju firmy jest skuteczna – dodaje członek zarządu Comarch.

W 2018 roku znacząco wzrosło zatrudnienie w Comarchu i przekroczyło 6000 pracowników. Na koniec grudnia 2018 r. w Grupie Comarch pracowało 6 040 osób, czyli 498 osób więcej niż na koniec 2017 roku.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza