Wyniki finansowe Comarch na półmetku 2021 

Grupa Comarch przedstawiła skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 721,3 mln złotych i były o ponad 12,6 mln złotych wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ciągu sześciu miesięcy Grupa wypracowała 54,6 mln złotych zysku netto przypadającego na akcjonariuszy Comarch SA, czyli o ponad 20,1 mln złotych więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Natomiast wynik operacyjny wyniósł 64,8 mln złotych, co oznacza spadek o 6,9 mln złotych w porównaniu do pierwszego półrocza 2020. Wynik EBITDA był niższy o 7,5 mln złotych  i osiągnął wartość 111 mln złotych.
W pierwszym półroczu 2021 roku wzrosła sprzedaż krajowa Grupy Comarch. Klienci z Polski zakupili usługi i produkty informatyczne za 295,4 mln złotych, czyli o 20,7 mln złotych więcej niż przed rokiem. Z kolei wartość sprzedaży zagranicznej w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 426 mln złotych i była 8,1 mln złotych niższa niż w H1 2020. Zmieniła się przy tym struktura zagranicznej działalności biznesowej Comarch. Znacząco wzrosła sprzedaż w Azji oraz w rejonie Australii i Oceanii, przy jednoczesnym spadku sprzedaży na rynkach europejskich. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w pierwszym półroczu 59,1 proc. całkowitych przychodów Grupy Comarch.
Realizacja dużych kontraktów w Azji oraz na Antypodach przełożyła się na znaczny wzrost wartości sprzedaży rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego. Biznes w tym segmencie wygenerował w pierwszym półroczu 2021 roku 182,2 mln złotych przychodów, co oznacza wzrost o 39,4 mln złotych (tj. 27,6 proc.) w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 roku. Dwucyfrową dynamikę zanotowała również sprzedaż w segmencie medycznym oraz w segmencie MŚP. Placówki medyczne zakupiły produkty i usługi o wartości 27,7 mln złotych, czyli o ponad 40 procent więcej niż w pierwszej połowie 2020 roku. Natomiast wartość sprzedaży rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwami w Polsce zanotowała wzrost o 21,1 proc. i wyniosła 104,4 mln złotych. Spadek natomiast zanotowała sprzedaż do klientów z sektora publicznego. W pierwszej połowie tego roku Comarch dostarczył produkty i usługi dla administracji publicznej o wartości 51,3 mln złotych, czyli o 5,6 mln złotych mniej niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży systemów i usług IT do firm z branży handlowej i usługowej osiągnęły wartość 110,4 mln złotych i były niższe o 11,7 procent w porównaniu do pierwszej połowy 2020. Niższa niż przed rokiem była też sprzedaż dla sektora finansów i bankowości. Jej wartość spadła o 14,8 proc. czyli o 17,9 mln zł i osiągnęła wynik 103,3 mln złotych. 
- Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji biznesu na poziomie krajów, sektorów i produktów, sytuacja Comarch jest bardzo dobra. Z uwagą obserwujemy sytuację makroekonomiczną oraz warunki do prowadzenia biznesu w poszczególnych regionach świata i na bieżąco reagujemy na potrzeby rynku. Aktywnie działamy tam, gdzie zapotrzebowanie na usługi oraz produkty informatyczne jest największe. Obecnie mocno rośnie sprzedaż systemów dla telekomów w krajach azjatyckich a także w Australii i Nowej Zelandii. Natomiast w kraju dużą dynamikę utrzymuje segment systemów klasy ERP oraz rozwija się biznes dla branży medycznej. Z pewnością jest to efekt przyśpieszonej digitalizacji spowodowanej pandemią Covid-19. Stale rozbudowywana oferta produktów i usług pozwoliła nam na jak najlepsze zaadresowanie potrzeb klientów i dostarczeniu potrzebnego wsparcia informatycznego w tych trudnych warunkach. Nadal skupiamy się inwestycjach w nowe produkty i usługi informatyczne, ponosząc nakłady na działania badawczo-rozwojowe, abyśmy mogli z powodzeniem oferować nasze produkty oraz usługi kolejnym firmom na całym świecie  - mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy Comarch S.A. 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza