Wyniki finansowe Comarch po pierwszym półroczu 2022

Prawie 843 mln złotych przychodów ze sprzedaży osiągnęła Grupa Comarch w pierwszym półroczu 2022 r. To 121,3 mln złotych i 16,8 procent więcej niż przed rokiem. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 44,8 mln złotych i był niższy o 9,8 mln złotych, tj. 17,9 procent od osiągniętego w analogicznym okresie w 2021 r., a zysk operacyjny wyniósł 71,1 mln złotych, co oznacza wzrost o 9,7 procent, czyli 6,3 mln złotych. Grupa wypracowała 118 mln złotych zysku EBITDA. To o ponad 6 procent lepszy wynik niż w 2021 r. (110,7 mln złotych). 
W pierwszym półroczu 2022 roku sprzedaż produktów i usług Comarch na rynku krajowym osiągnęła 342 mln złotych, o 47 mln złotych, tj. o 15,9 procent więcej niż w pierwszym półroczu zeszłego roku.  Z kolei wartość sprzedaży zagranicznej w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku wyniosła ponad 500 mln złotych i była o 7,4 mln złotych wyższa niż w H1 2021. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w pierwszym półroczu 2022 roku 59,4 procent całkowitych przychodów Grupy Comarch.
W pierwszych miesiącach 2022 roku mocno urosła sprzedaż rozwiązań dla firm z branży telekomunikacyjnej. Ich wartość wyniosła 196,2 mln złotych, czyli ponad 14 mln więcej niż przed rokiem. Na drugim miejscu pod względem wartości sprzedaży był sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, gdzie wzrost wyniósł aż 25 mln złotych, czyli 24,4 procent. Firmy z tego segmentu zakupiły produkty i usługi Comarch za kwotę prawie 130 mln złotych. Dwucyfrową dynamikę zanotowała również sprzedaż w sektorze publicznym,  finanse i bankowość, handel i usługi oraz przemysł&utilities. Kontrakty z instytucjami administracji publicznej przyniosły 61,7 mln złotych przychodu, co oznacza wzrost o 10 mln (20,4 procent) w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 roku. Z kolei biznes w segmencie handlu i usług wygenerował 122,6 mln złotych przychodów, czyli o 12,2 mln złotych (tj. 11 procent) więcej niż przed rokiem. Z kolei sprzedaż dla instytucji finansowych i banków osiągnęła wynik wyższy o 18 mln złotych (tj. 17,5 procent) i osiągnęła wynik 121,4 mln złotych. Najwyższy wzrost, bo aż o 39,7 procent, osiągnęła sprzedaż do firm z branży przemysłowej. Jej wartość wyniosła 111 mln złotych, rosnąc rok do roku o 31,6 mln złotych. Natomiast biznes w sektorze medycznym przyniósł przychody w wysokości 29 mln złotych, czyli o 1,2 mln złotych więcej niż przed rokiem. 
- Sytuacja biznesowa w pierwszym półroczu 2022 roku potwierdziła, że utrzymywanie dywersyfikacji źródeł przychodów i różnorodności oferty jest korzystne dla stabilnego rozwoju działalności Grupy Comarch, szczególnie w trudnych warunkach geopolitycznych oraz dynamicznie zmieniających się czynników makroekonomicznych. Stabilna pozycja finansowa pozwala firmie na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwojem  sprzedaży w Polsce i na rynkach zagranicznych, głównie w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej czy też Azji oraz rozwojem istniejących jak i nowych produktów oraz usług - mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy Comarch SA. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na złożone systemy informatyczne dla dużych przedsiębiorstw poszczególnych użytkowników, a to  dla nas duża szansa na rozwój biznesu, ponieważ Comarch oferuje innowacyjne technologie i produkty, w tym również w modelu usługowym. Dzięki szerokiej ofercie własnych produktów, posiadanej infrastrukturze oraz zasobom ludzkim i kapitałowym firma może elastycznie dopasowywać się do modeli biznesowych oczekiwanych przez klientów - dodaje Konrad Tarański.
W pierwszym półroczu 2022 roku wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch zwiększyła się o 0,5 procent. Na dzień 30 czerwca 2022 r. Grupa Comarch zatrudniała 6 756 osób, tj. o 33 osoby więcej niż na dzień 31 grudnia 2021 r.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza