Grupa Comarch ogłosiła wyniki finansowe za cztery kwartały 2019 roku. W okresie dwunastu miesięcy przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 1,43 mld złotych i były wyższe o 68 mln złotych niż rok temu. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 116 mln złotych i był wyższy o 83,7 mln złotych niż w 2018 roku, a wynik operacyjny wyniósł 154,5 mln złotych, czyli o blisko 70 mln złotych więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł o 86 mln złotych i osiągnął poziom 239 mln złotych.

Wzrost przychodów Comarch wynika głównie z rozwoju zagranicznej działalności biznesowej. W krajach europejskich oraz w Azji rozwijała się sprzedaż IT dla branży telekomunikacyjnej oraz dla przedsiębiorstw z sektora handlowo-usługowego, a także firm przemysłowych. Łączna sprzedaż zagraniczna całej grupy wzrosła o 102 mln złotych i wyniosła 839,7 mln złotych, co stanowi 58,4 proc. całości biznesu. Natomiast w Polsce spółka odnotowała znaczący wzrost sprzedaży rozwiązań ERP i produktów pochodnych.

Przychody ze sprzedaży za sam czwarty kwartał 2019 roku osiągnęły poziom 416,9 mln złotych. Wynik operacyjny wyniósł 42 mln złotych. Natomiast wynik netto osiągnął wartość 45,5 mln zł.

- Comarch stale rozbudowuje struktury oraz sieć sprzedaży zarówno na rynkach zagranicznych, jak i w Polsce, co pozwala na rozwój biznesu i pozyskiwanie nowych kontraktów. Jednocześnie firma mocno inwestuje w rozwój nowych oraz istniejących produktów, a także prace R&D. Rozbudowane portfolio i szeroka oferta handlowa gwarantują stabilną pozycję Grupy Comarch w Polsce i za granicą, odporną na zmienną sytuację makroekonomiczną. Z kolei dobra kondycja finansowa pozwala na pozyskiwanie dobrze wykształconych specjalistów oraz stały wzrost zatrudnienia - mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

W 2019 roku wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch zwiększyła się o 5 proc., głównie w wyniku przeprowadzenia w trzecim kwartale programu letnich staży studenckich. Na koniec grudnia 2019 roku Grupa Comarch zatrudniała 6 348 osób, czyli o 308 osób więcej niż na koniec 2018 roku.

- W 2020 planujemy podobny wzrost jak w ubiegłym roku. Utworzymy 300 miejsc pracy i będziemy rekrutować nowych pracowników do oddziałów w Polsce i za granicą - dodaje Konrad Tarański.

Największą część przychodów w 2019 roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej. Jej wartość wyniosła 334 mln złotych, rosnąc rok do roku o blisko 18 mln złotych. Klienci z sektora handlowego i usługowego zakupili produkty o wartości 252 mln złotych, czyli o blisko 50 mln złotych więcej niż w 2018 roku. Wzrost odnotowała także sprzedaż do klientów z sektora przemysł i utilities (o 29% do 178,5 mln złotych). Comarch poprawił również znacząco sprzedaż rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jej wartość wyniosła 291 mln złotych, czyli ok. 30 mln więcej niż przed rokiem. Niewielki spadek przychodów nastąpił w przypadku sektora finanse i bankowość (o 6,4 proc.) oraz sektora medycznego (o 5,2 proc.). Natomiast sprzedaż systemów i usług dla instytucji administracji publicznej wyniosła 132 mln złotych, czyli o 61 mln mniej niż w 2018 roku. Było to efektem znacznie niższej niż w 2018 roku wartości dostaw wyrobów gotowych i hardware obcego realizowanych do klientów z tego sektora.

- Dzięki dynamicznemu rozwojowi biznesu w większości segmentów Comarch osiągną większą sprzedaż niż w 2018 roku. To pokazuje skuteczność strategii opierającej się na dywersyfikacji biznesu zarówno pod kątem produktowym, jak i geograficznym. Dzięki koncentracji na sprzedaży rozwiązań własnych, grupa odnotowała poprawę rentowności operacyjnej i netto - mówi Konrad Tarański.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza