Wyniki finansowe Comarch za cztery kwartały 2021 roku

Ponad 1,62 mld złotych osiągnęła wartość przychodów ze sprzedaży produktów i usług Grupy Kapitałowej Comarch w ciągu dwunastu miesięcy 2021 roku. To prawie 88 mln złotych więcej niż przed rokiem. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 120,5 mln złotych i był zbliżony do wyniku osiągniętego w 2020 roku. Porównywalny do zeszłorocznego wyniku był również zysk EBITDA, który wyniósł 278 mln złotych. Wynik operacyjny wyniósł 186 mln złotych, czyli mniej o ok. 6 mln złotych niż w analogicznym okresie w 2020 roku.

Wzrost przychodów Comarch wynika zarówno z rozwoju działalności zagranicznej, głównie w sektorze telekomunikacyjnym, jak i wzrostu sprzedaży na rynku polskim, na którym pomyślnie rozwijała się sprzedaż dla  sektora medycznego, a także rozwiązań ERP. Łączna wartość sprzedaży zagranicznej całej grupy kapitałowej wyniosła 937,6 mln złotych, co stanowi 57,7 proc. całości biznesu.

Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2021 roku osiągnęły poziom 517,4 mln złotych. Wynik operacyjny wyniósł 61,8 mln złotych, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 35,6 mln zł. Grupa wypracowała w czwartym kwartale 2021 roku zysk EBITDA o wartości 89 mln złotych.

Największą część przychodów w 2021 roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej i wyniosła 403,4 mln złotych. Najwyższy wzrost – 53 proc. – odnotowała sprzedaż do sektora medycznego. Klienci z tego sektora zakupili systemy i usługi o wartości 62,5 mln złotych. Dynamicznie rozwijała się również sprzedaż rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jej wartość wyniosła 239,5 mln złotych, czyli ok. 33 mln więcej niż przed rokiem. Wzrost odnotowała także sprzedaż do klientów z sektora handel i usługi, której wartość  wyniosła 246 mln złotych, o 14,5 mln złotych więcej niż w 2020 roku. Comarch poprawił również sprzedaż do odbiorców z sektora przemysł i utilities o blisko 2,5 mln złotych. Spadek natomiast nastąpił w przypadku sektora finanse i bankowość (o 12,7 proc.) oraz sektora administracja publiczna (o 13,6 proc.). O 14,8 proc. zmniejszyła się też sprzedaż rozwiązań ERP na rynku DACH.

– Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Comarch pokazują, że sytuacja firmy jest stabilna, a biznes konsekwentnie się rozwija. Utrzymujemy bardzo dobrą sprzedaż produktów i usług na rynku krajowym oraz z powodzeniem realizujemy kontrakty za granicą. Rozbudowa międzynarodowej sieci sprzedaży oraz doświadczenie w prowadzeniu projektów dla globalnych firm przynosi korzyści i przekłada się na kontrakty podpisywane m.in. w krajach azjatyckich, które bardzo mocno inwestują w nowoczesne technologie od zagranicznych dostawców. Wzmacniamy również naszą obecność na Antypodach, gdzie realizujemy największy kontrakt w historii Comarchu – umowę z Vodafone New Zealand na dostawę oprogramowania oraz świadczenie usług utrzymania systemów informatycznych. Jednocześnie firma nie zwalnia tempa w krajach Europy Zachodniej, gdzie sprzedaż stale się rozwija. Dobra sytuacja finansowa firmy pozwala nam również realizować inwestycje zarówno w rozwój nowych oraz istniejących produktów, jak i infrastrukturę. Trwa budowa centrum przetwarzania danych w miejscowości Mesa w stanie Arizona. Planowane na bieżący rok uruchomienie własnego data center pozwoli nam na umocnienie pozycji w Stanach Zjednoczonych oraz na zwiększenie dywersyfikacji infrastruktury teleinformatycznej Comarch – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

Zarząd Comarch SA monitoruje na bieżąco wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie i Rosji na działalność Grupy Comarch. W chwili obecnej skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie mają istotnego negatywnego wpływu na sytuację gospodarczą Grupy Comarch, a działalność operacyjna prowadzona jest bez zakłóceń. Działalność Comarch jest bardzo dobrze zdywersyfikowana geograficznie, produktowo i branżowo. Grupa prowadzi projekty w ponad 60 krajach na 6 kontynentach. Bardzo dobrze zdywersyfikowana i stale ulepszana jest również infrastruktura teleinformatyczna Grupy Comarch. Comarch niezmiennie pozostaje stabilnym miejscem pracy oraz partnerem biznesowym dla klientów na całym świecie. Przychody Grupy Comarch ze sprzedaży w Ukrainie i Rosji w 2021 roku wynosiły 1,5 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży. W tym roku przychody ze sprzedaży do Rosji będą mniejsze, gdyż Grupa Comarch zaprzestaje prowadzenia działalności w Rosji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie i wprowadzanymi sankcjami. Dochowane zostaną wszelkie starania, aby utrzymać ciągłość realizacji projektów w Ukrainie.

- Grupa Comarch w pełni solidaryzuje się z narodem Ukraińskim i już pierwszego dnia konfliktu, 24 lutego , rozpoczęła zorganizowaną akcję wsparcia przyjazdu do Polski i zapewnienia pobytu dla swoich pracowników z Ukrainy wraz z rodzinami. Pomocą zostało objętych kilkadziesiąt osób, głównie kobiety i dzieci. Równolegle naszą pomoc adresujemy do wszystkich obywateli Ukrainy. Udzielamy wsparcia we wszelkich możliwych formach m.in. poprzez bezpośrednie finansowanie dostaw materiałów potrzebnych w Ukrainie, wykorzystanie floty samochodowej do organizacji transportu, poprzez udostępnienie mieszkań służbowych, opieki medycznej w Centrum Medycznym iMed24, infrastruktury rekreacyjnej Comarch oraz pomagamy w organizacji pobytu w Polsce dla osób przyjeżdżających z Ukrainy. Koordynujemy także pomoc organizowaną przez pracowników Comarch – informuje Konrad Tarański.

W 2021 roku Grupa Comarch zwiększyła zatrudnienie; na dzień 31 grudnia 2021 r. w Grupie pracowało 6 723 osoby, tj. o 261 osób więcej niż 31 grudnia 2020 r..

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza