Wyniki finansowe Comarch za cztery kwartały 2022 roku

Grupa Kapitałowa Comarch w ciągu dwunastu miesięcy 2022 roku wypracowała ponad 1,86 mld złotych przychodów ze sprzedaży produktów i usług. To ponad 230 mln złotych, czyli 14,2 proc. więcej niż przed rokiem. Taki wyniki dał zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 109,1 mln złotych, czyli 13,9 mln złotych mniej przed rokiem. Wynik operacyjny zmniejszył się o 39,3 mln złotych i osiągnął wartość 147,9 mln złotych. Zysk EBITDA wyniósł 241,8 mln złotych, tj. 37,5 mln złotych mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +8 proc., a rentowność netto +5,9 proc.

Grupa Comarch zwiększyła przychody dzięki wzrostowi sprzedaży zarówno na rynkach zagranicznych, głównie w sektorze telekomunikacyjnym, przemysłowym oraz finansowo-bankowym, jak i rozwojowi biznesu w Polsce, gdzie w szczególności dynamicznie rosła sprzedaż rozwiązań klasy ERP. Łączna wartość sprzedaży zagranicznej całej grupy kapitałowej wyniosła 1,08 mld złotych, co stanowiło 58 proc. całości biznesu.

Przychody ze sprzedaży w samym czwartym kwartale 2022 roku osiągnęły poziom 544,4 mln złotych, rosnąc rok do roku o 24,5 mln złotych. Wynik operacyjny wyniósł 16,5 mln złotych i był o 47,0 mln złotych, tj. o 74 proc. Niższy niż w czwartym kwartale 2021 roku. Natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 36,4 mln zł, co oznacza spadek o 4,5 proc. Grupa wypracowała w czwartym kwartale 2021 roku zysk EBITDA o wartości 40,3 mln złotych, niższej o 50,3 mln złotych, tj. o 55,5 proc. Niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na wartość przychodów i wyniku operacyjnego osiągniętych w IV kwartale 2022 roku duży wpływ miało umocnienie się PLN wobec walut obcych w tym okresie i związane z tym faktem ujemne różnice kursowe.

Największą część przychodów w 2022 roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej, która wzrosła o 40,6 mln złotych i wyniosła 446,6 mln złotych. Najwyższą dynamikę – 26,6 proc. – odnotowała sprzedaż do firm przemysłowych. Klienci z tego sektora zakupili systemy i usługi o wartości 229,9 mln złotych. O blisko 23 proc. Wrosła sprzedaż rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jej wartość wyniosła 294 mln złotych, tj. 54,5 mln złotych więcej niż w 2021 roku. Natomiast sprzedaż rozwiązań ERP na rynku DACH zwiększyła się o 4,9 proc. Duży wzrost, prawie 20 proc., zanotowała sprzedaż rozwiązań dla sektora publicznego. Kontrakty z instytucjami administracji publicznej dały przychody w wysokości 159,9 mln złotych, czyli o 26 mln złotych więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Comarch poprawił również sprzedaż do odbiorców z sektora handlowo-usługowego. Jej wartość wzrosła o blisko 10,7 mln złotych do wysokości 256,5 mln złotych. Urosła też sprzedaż rozwiązań dla klientów z sektora finansowo-bankowego. Te instytucje zakupiły produkty i usługi o wartości 261,7 mln złotych, czyli wyższej od osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego o 35,4 mln złotych, tj. o 15,6 proc. Natomiast w przypadku produktów dla placówek medycznych nastąpił spadek sprzedaży o 7 proc.

– Mimo dużych zawirowań w otoczeniu polityczno-gospodarczym oraz na rynkach finansowych, Comarch utrzymuje mocną pozycję w branży informatycznej. Rozwijamy sprzedaż rozwiązań i usług w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, szukamy kolejnych rynków, bacznie przyglądając się przede wszystkim regionowi ASEAN. Poszerzamy też ofertę rynkową , zwłaszcza w zakresie, usług finansowych, telemedycznych oraz e-commerce, a także inwestujemy w rozwiązania oparte na technologii Comarch Cloud – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch. Strategia Comarch niezmiennie zakłada długofalowy rozwój przedsiębiorstwa, którego filarami jest dywersyfikacja oferty Comarch w odniesieniu do produktów, branż i regionów, a także znaczne wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Jednocześnie działalność dostosowywana jest do zmieniającego się, globalnego środowiska biznesowego. Prezentowane od lat bardzo dobre wyniki finansowe grupy dowodzą skuteczności takiego zarządzania – dodaje Konrad Tarański.

W 2022 roku Grupa Comarch zwiększyła zatrudnienie; na dzień 31 grudnia 2022 r. w Grupie pracowało 6 871 osób, tj. o 148 więcej niż 31 grudnia 2021 r.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza