Koszty gospodarowania odpadami

W związku z wejściem od 1 stycznia 2009 Ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009, Nr 223, poz. 1465) oraz wynikającymi z niej obowiązkami po stronie wprowadzającego oraz sprzedawcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekazujemy informację o sposobie uwidaczniania przez Comarch S.A. kosztów gospodarowania odpadami powstającymi ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Koszty gospodarowania odpadami dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego są uwidaczniane na fakturach i stanowią część ceny sprzętu.

Realizując obowiązki sprzedawcy przekazujemy odpowiednie informacje dotyczące kosztów gospodarowania odpadami otrzymane od naszych dostawców krajowych, pod warunkiem, że zostaną nam przekazane.

Koszty gospodarowania odpadami obejmują koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu, albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza