Dywidenda za rok 2010

Uchwała WZA Comarch SA w sprawie podziału zysku za 2010 rok

W dniu 29 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 zysk netto w kwocie 68 470 447,68 złotych zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.