Dywidenda za rok 2012

Rekomendacja Zarządu Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

W dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 zysk netto w kwocie 41 603 839,89 złotych zostaje podzielony w ten sposób, że kwota 12 077 455,50 zostanie wypłacona w formie dywidendy, a pozostała część zysku netto w kwocie 29 526 384,39 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Wartość dywidendy: 1 zł 50 gr za jedną akcję

Dzień dywidendy: 1 sierpnia 2013 r.

Liczba akcji objętych dywidendą: 8 051 637 sztuk

Dzień wypłaty dywidendy: 19 sierpnia 2013 r.