Dywidenda za rok 2013

Rekomendacja Zarządu Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

W dniu 26 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2013 - 31.12.2013. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 zysk netto w kwocie 45.584.120,35 zł zostanie podzielony w ten sposób, że kwota 12.188.385 zł zostanie wypłacona w formie dywidendy a pozostała część zysku netto w kwocie 33.395.735,35 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Wartość dywidendy: 1 zł 50 gr za jedną akcję

Dzień dywidendy: 31 lipca 2014 r.

Liczba akcji objętych dywidendą: 8 125 590 sztuk

Dzień wypłaty dywidendy: 18 sierpnia 2014 r.