Dywidenda za rok 2014

Opinia Rady Nadzorczej i rekomendacja Zarządu Comarch S.A. w sprawie przekazania zysku netto za 2014 rok na kapitał zapasowy

Uchwała WZA Comarch SA w sprawie podziału zysku za rok 2014

W dniu 24 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2014 - 31.12.2014. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 zysk netto w kwocie 41.048.275,65 złotych zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.