Dywidenda za rok 2015

Opinia Rady Nadzorczej i rekomendacja Zarządu Comarch S.A. w sprawie przekazania zysku netto za 2015 rok na kapitał zapasowy

Uchwała WZA Comarch SA w sprawie podziału zysku za rok 2015

W dniu 15 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2015 - 31.12.2015. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 zysk netto w kwocie 57.682.617,41 złotych zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.