Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania:

brak


Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A.

plik do pobrania (22MB)


Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia:

obejrzyj


Prezentacja Prezesa Zarządu Comarch S.A.

plik do pobrania (1MB)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał
Dokumentacja
Formularze