Kandydaci na członków Rady Nadzorczej i Zarządu

Lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej ComArch S.A.

1. Pani Elżbieta Filipiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Pan Maciej Brzeziński na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pan Maciej Czapiewski na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
4. Pan Wojciech Kucharzyk na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
5. Pani Anna Ławrynowicz na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
6. Pan Tadeusz Syryjczyk na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Aktualne życiorysy zawodowe kandydatów są dostępne na:
http://www.comarch.pl/o_firmie/rada_nadzorcza


Lista kandydatów na członków Zarządu ComArch S.A.

1. Pan Janusz Filipiak na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.,
2. Pan Piotr Piątosa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.,
3. Pan Paweł Prokop na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.,
4. Pan Piotr Reichert na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.,
5. Pan Zbigniew Rymarczyk na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.,
6. Pan Konrad Tarański na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.
7. Pan Marcin Warwas na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.

Aktualne życiorysy zawodowe kandydatów są dostępne na:
http://www.comarch.pl/o_firmie/zarzad