Akcje

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Seria akcjiTyp/rodzaj akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
Seria Aimienne uprzywilejowane864 8004 234 000
Seria Azwykłe na okaziciela75 20075 200
Seria Bimienne uprzywilejowane883 6004 418 000
Seria Bzwykłe na okaziciela56 40056 400
Seria Czwykłe na okaziciela3 008 0003 008 000
Seria Dzwykłe na okaziciela1 200 0001 200 000
Seria Ezwykłe na okaziciela638 600638 600
Seria Gzwykłe na okaziciela125 787125 787
Seria G3zwykłe na okaziciela102 708102 708
Seria Hzwykłe na okaziciela563 675563 675
Seria I2zwykłe na okaziciela441 826441 826
Seria J2zwykłe na okaziciela91 04191 041
Razem 8 051 63715 045 237