Czym jest Centrum Usług Wspólnych?

Centrum Usług Wspólnych (CUW) polega na wydzieleniu jednostki organizacyjnej dostarczającej usługi na rzecz pozosta­łych jednostek organizacyjnych. Odnoszą się one głównie do obszaru administracji, finansów i zarządzania organizacją, dzięki którym usprawniane są procesy w mieście, a zadania publiczne skoncentrowane są na potrzebach mieszkańców.

Cele Centrum Usług Wspólnych
  • Konsolidacja i standaryzacja działalności jednostki; 
  • Zwiększenie kontroli i możliwość redukcji kosztów działalności podmiotów; 
  • Podniesienie jakości świadczonych usług oraz obsłu­gi obywatela; 
  • Zwiększenie znaczenia i wykorzystanie nowoczesnych technologii IT poprzez zastosowanie architektury roz­proszonej i świadczenie usług w chmurze.
Cele Centrum Usług Wspólnych

Korzyści wdrożenia CUW w chmurze Comarch

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza