Rodzaje rozwiązań chmurowych, czyli Comarch Infraspace Cloud dla biznesu

Cloud computing to jeden z najmodniejszych i jednocześnie najprężniej rozwijających się obszarów współczesnego IT. Niezależnie którą branżę współczesnego rynku weźmiemy pod uwagę, na pewno trafimy na opracowania mówiące o zaletach umieszczenia systemów IT w chmurze i korzyściach z tego wynikających. Mnogość kombinacji powstałych z połączenia wymagań klientów oraz dostępnej oferty dostawców IT spowodowała powstanie wielu „rodzajów” chmur, często jako efekt czysto marketingowy mający wyróżnić danego dostawcę wśród innych dostępnych na rynku. Takie podejście powoduje rozmycie bazowych pojęć, takich jak chmura prywatna czy publiczna i bardzo często powoduje nieporozumienia co do rodzaju czy zastosowania danego rozwiązania.

Pragnąc uniknąć tego typu sytuacji, zespół Comarch Infraspace Cloud w momencie powstawania usług był skoncentrowany na potrzebach rynku z jednoczesnym maksymalnym uproszczeniem nazewnictwa usług, niezależnie od stopnia skomplikowania jakie reprezentują technologicznie. Zastosowanie miała tutaj przypisywana Albertowi Einsteinowi sentecja “Everything should be made as simple as possible, but not simpler”.

Platforma chmurowa Comarch Infraspace Cloud oferuje cztery główne rodzaje środowisk chmurowych. Wraz z usługami dodatkowymi w postaci możliwości pełnego zarzadzania przez wykwalifikowany zespól ICT, czyni ją to jednym z najbardziej nowoczesnych rozwiązań, porównywalnym z ofertami największych graczy na rynku.

Podstawowym typem oferowanej usługi jest Comarch Cloud Engine. Jest to najbardziej rozpowszechniony i znany rodzaj chmury obliczeniowej, którego sukces rynkowy polega na pełnej elastyczność i dowolności zarządzania zasobami. W ofercie Comarch chmura oparta jest na współdzielonych przez wszystkich użytkowników zasobach, występując w dwóch odmianach, jako chmura typu self-service/unmanaged cloud, oraz jako managed cloud . W wariancie self-service/unmanaged Cloud Engine całość zarządzania zasobami dostarczanymi w modelach IaaS oraz PaaS leży po stronie klienta, a Comarch dostarcza platformę do użytkowania. Managed cloud jest rozwinięciem chmury self-service o dodatkowe dostępne w portfolio usługi, m.in. zaawansowany backup, zaawansowany monitoring, rozbudowane bezpieczeństwo czy szyfrowanie danych. Chmura ta, to oferta skierowana do szerokiego grona klientów stawiających na bezpieczeństwo, stabilność oraz możliwość szybkiego zwiększenia zasobów w miarę zapotrzebowania. Głównym typem klienta dla tego typu chmury obliczeniowej są działy wewnętrzne Comarch oraz klienci zewnętrzni z branż takich jak ubezpieczenia, motoryzacyjnej, detalicznej czy produkcyjnej.

Rozwinięciem technologicznym chmury prywatnej jest Hostowana Chmura Prywatna (Hosted Private Cloud). Obejmując swoim zakresem wszystkie cechy chmury publicznej wyróżnia się sposobem alokacji zasobów w platformie CCI. W tym modelu chmurowym zasoby przydzielane potencjalnemu klientowi nie są współdzielone z innymi klientami. Chmura ta powstaje na wydzielonych, dedykowanych zasobach sprzętowych (serwery, pamięć masowa, sieć). Jest to idealne rozwiązanie dla firm chcących przenieść całe swoje dotychczasowe zasoby IT w nowoczesne środowisko chmurowe, bądź też potrzebujących zapasowego centrum przetwarzania danych, uruchamianego w przypadku awarii własnej serwerowni. Hosted Private Cloud ze względu na wydzielenie zasobów jest ofertą skierowaną do świadomych swoich potrzeb dużych firm z sektorów eHealth, Telco czy FBU.

Ostatnim z oferowanych w Comarch Data Center produktów chmurowych jest Managed Multi Cloud Services. Jest ona połączeniem posiadanych przez klientów istniejących środowisk chmurowych od innych dostawców min AWS, OVH, Azure, z dowolnym z produktów chmurowych dostarczanym przez Comarch. Rozwiązanie to może być zarówno zarządzane bezpośrednio przez klienta, jak również objęte pełnym pakietem usług oferowanych przez Comarch. Klientem na tego typu usługi są przede wszystkim firmy posiadające już własne chmury typu public lub private i szukające dywersyfikacji swoich dostawców ze względu na lokalizację, bezpieczeństwo, cenę lub tez obwarowania prawne dotyczące przechowywania i przetwarzania danych.

Wszystkie z przedstawionych w tym artykule typów rozwiązań Cloud dostarczanych przez Comarch Infraspace Cloud mogą być również  oferowane w serwerowniach klienta, na posiadanym przez niego sprzęcie, jeśli pozwalają na to możliwości techniczne. Obejmuje to zarówno instalację i konfigurację środowisk chmurowych, jak również późniejsze ich utrzymanie.

Powyższe zestawienie to ogólny zarys dostarczanych przez Comarch rozwiązań chmurowych. Każde z nich ma dedykowane portfolio produktów pozwalające na dostosowanie Comarch Infraspace Cloud do potrzeb i wymagań rynku.

Autor: Daniel Harłacz, Comarch Enterprise Cloud Product Manager
Dowiedz się więcej na temat: Infraspace Cloud

Zobacz też: Data Center

Kompleksowa obsługa: IT Outsourcing Integration

Cyberbezpieczeństwo firmy: IT Risk Security Management

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.