Wywiad: Outsourcing IT dziś i jutro

Rozwój outsourcingu to wciąż gorący temat. Jak coraz powszechniejszy dostęp do nowych technologii wpływa na ciągle zmieniającą się branżę outsourcingową? Na to pytanie odpowiedzą Mariusz Bik, Dyrektor Centrum IT Services i Paweł Szymański, Business Solution Manager w Comarch SA.


Małgorzata Zabieglińska – Lupa: Na początek chciałam zapytać o waszą ocenę rynku usług outsourcingowych. Potrzeby firm w zakresie nowoczesnych technologii wciąż rosną, a programiści i specjaliści IT są rozchwytywani. Jak to wszystko wpływa na kondycję i wyzwania branży?

Mariusz Bik: Dzisiaj branża outsourcingu IT ma się dobrze i będzie się miała dobrze jeszcze przez jakiś czas. Aczkolwiek uważam, że osiągnęła już swoją dojrzałość przede wszystkim ze względu na brak dostępu do wykwalifikowanych zasobów ludzkich. Wszyscy pracują nad automatyzacją procesów by załatać dziury braku kadr. Cały świat IT idzie w stronę rozwiązań chmurowych ustandaryzowanych, między innymi po to by nie trzeba było przeprowadzać skomplikowanych wdrożeń indywidualnie dla każdego klienta. Dostęp do rozwiązań IT jest i będzie coraz bardziej powszechny, przez co musi być coraz tańszy. Natomiast branża outsourcingowa opiera się głównie na zasobach ludzkich, których utrzymanie będzie coraz droższe.

A co z wyzwaniami przed jakimi stoją współczesne firmy? Na co powinny zwrócić największą uwagę?

Paweł Szymański: Z punktu widzenia IT dużym wyzwaniem jest coraz większa specjalizacja. W większości przypadków już nie wystarczy mieć „pana informatyka”, który zajmie się utrzymaniem całego IT w firmie. Potrzebni są tacy specjaliści, dzięki którym systemy informatyczne będą działały sprawnie i bezawaryjnie i dzięki temu znacząco usprawniały procesy i zapewniały przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną.

Mariusz Bik: Dodatkowo, to pracownicy o odpowiednich kompetencjach, zmotywowani do stałego rozwoju. Świat IT pędzi i wymaga stałego podnoszenia swoich kompetencji. Obecnie sporo młodych ludzi chce pracować w IT, bo są z tego stosunkowo duże pieniądze. Niestety, praca w IT wymaga sporej wiedzy, trudnego i żmudnego kształcenia oraz wiąże się z ogromnym stresem, co przekłada się na zmniejszenie atrakcyjności tego zawodu. IT ma ogromny wpływ na globalna gospodarkę: steruje liniami produkcyjnymi, zapewnia komunikację, bez której już nie potrafimy się obejść i zapewnia rozrywkę. Dlatego wymagania stale rosną.

Co według Was jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wybór outsourcingu przez klientów? Jakie wewnętrzne problemy sprawiają, że oddają swoje IT zewnętrznemu dostawcy? 

Mariusz Bik: Brak dostępu do kadr i/lub brak know-how w zakresie realizacji projektów IT. Przedsiębiorcy słusznie zauważają, że to nie tylko zakup sprzętu, licencji i zatrudnienie informatyków, ale również utrzymanie, zastępowalność i rotacja pracowników, konieczność stałego podnoszenie kompetencji z dostępem do nowych technologii.

Czy koszty wciąż są głównym motorem outsourcingu IT?

Mariusz Bik: Moim zdaniem koszt obsługi IT w firmach zszedł na dalszy plan. Nadal jest to ważny czynnik i każdy przedsiębiorca musi/chce go optymalizować. Natomiast zdecydowanie ważniejszym problemem jest dostęp do specjalistów, których na rynku pracy zwyczajnie brakuje i nie widać perspektyw by mogło się to szybko zmienić. Firmy dostarczające usługi outsourcingu IT dysponują przede wszystkim sprawnym działem rekrutacji, potrafiącym ściągnąć z rynku pracy najlepszych fachowców. Do tego oczywiście dochodzi organizacja pracy, znajomość i rozumienie procesów biznesowych u klienta, które umożliwiają optymalne wykorzystanie specjalistów, co również przekłada się na koszty.

Paweł Szymański: Zgadzam się z Mariuszem. Optymalizacja kosztowa na pewno jest ważna, jednak wydaje się, że w ostatnich kilku latach równie istotne jest pozyskanie odpowiednich zasobów IT z rynku, a później z ich utrzymanie. Dużej firmie IT na pewno łatwiej jest rekrutować specjalistów IT, a następnie zapewnić im atrakcyjną ścieżkę kariery i dzięki temu ograniczyć rotację pracowników w firmie.  Szczególnie widoczne jest to w Europie Zachodniej, gdzie firmy wolą niejednokrotnie zapłacić więcej za usługę i przerzuć odpowiedzialność na outsourcera.

Załóżmy, że zdecydowałam się powierzyć swoje usługi zewnętrznemu dostawcy. Co kształtuje opłaty za korzystanie z takich usług?

Paweł Szymański: Czynnikiem kluczowym jest człowiek. Im więcej zadań będziemy w stanie zrealizować zdalnie, w ramach współdzielonych pomiędzy kilku klientów zespołów IT, tym bardziej efektywne będzie wykorzystanie zasobów ludzkich. Oczywiście niektóre zadania wymagają i nadal wymagać będą obecności inżyniera IT bezpośrednio w biurze lub  serwerowni klienta, jednak nowoczesna technologia pozwala nam znacznie ograniczyć ilość tych prac (np. poprzez rozwiązania chmurowe czy wirtualne desktopy).

Liderzy branży coraz chętniej sięgają po najnowsze technologie takie jak: automatyzacja i robotyzacja, crowdsourcing, rozwiązania w chmurze czy big data. Jak zatem usługi chmurowe wpływają na branżę outsourcingową?

Paweł Szymański: Jeśli traktować usługi w chmurze jako część szeroko rozumianych usług outsourcingowych, to oczywiście dzięki coraz bardziej dojrzałym rozwiązaniom chmurowym, również masowym, cały rynek outsourcingu dynamicznie rośnie. Klasyczny outsourcing IT, rozumiany jako zapewnienie wsparcia dla użytkowników i systemów klienta, może przez to trochę cierpieć. Jednak z drugiej strony, rozwiązania chmurowe również muszą być zarządzane. To szansa dla firm outsourcingowych, które mogą być naturalną alternatywą dla największych vendorów cloudowych, którzy albo nie oferują usług managed services albo udostępniają je w bardzo wysokich cenach.

A co z automatyzacją? Wydaje się, że do całkowitego usunięcia człowieka z wielu procesów jeszcze długa droga, ale postępująca automatyzacja usług jest już faktem. Czy zatem  automatyka jest szansą czy zagrożeniem dla usług outsourcingowych?

Paweł Szymański: Automatyzacja pozwala nam w jakimś zakresie przeciwdziałać brakowi specjalistów IT. Automatyzujemy przede wszystkim zadania najbardziej pracochłonne i niewdzięczne (np. analiza logów), a co za tym idzie możemy dużo efektywniej wykorzystać posiadane zasoby IT.

Dziękuję za rozmowę!
Dowiedz się więcej na temat: Infraspace Cloud

Zobacz też: Data Center

Kompleksowa obsługa: IT Outsourcing Integration

Cyberbezpieczeństwo firmy: IT Risk Security Management

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.