Schemat Wysłania Faktury do KSeF po Dokonaniu Walidacji „Prefaktury”


Krok 1
: Przekazanie faktury wystawcy do Comarch EDI w formacie natywnym; walidacja faktury (zgodność z KSeF XML) w platformie; walidacja biznesowa wymagana przez kontrahenta (opcjonalna), konwersja do formatu zgodnego z KSeF 

Krok 2: Uwierzytelnienie faktury w KSeF (Dwie możliwości: 1) autoryzacja tokenem klienta 2) Comarch EDI jako podmiot uprawniony); przesłanie faktury do KSeF w formacie XML

Krok 3: Odebranie przez Comarch EDI statusów oraz identyfikatora KSeF ID dla danej faktury; opcjonalnie: przesłanie pełnego pakietu danych związanych z fakturą do Comarch EDI Archiwum (w tym dokumentu przed konwersją do KSeF XML, faktury ustrukturyzowanej zgodnej z KSeF, statusów transmisji, potwierdzenia dostarczenia faktury, jak i informacji o niedostępności platformy KSeF oraz wykonaniu kolejnej retransmisji faktury)

Krok 4: Odebranie faktury przez odbiorcę (po uprzednim uwierzytelnieniu tokenem lub upoważnieniem Comarch EDI do wykonania tego działania) w swoim systemie wewnętrznym po konwersji z formatu KSeF XML do formatu natywnego dla tego systemu.

Szczegółowy Schemat Modelu Ogólnego 

Chcesz uzyskać więcej informacji o KSeF, ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej i Comarch EDI?

Kliknij przycisk obok, aby nawiązać kontakt z jednym z naszych ekspertów