Mobile Sales Force

Systemy Mobilne dla Przedstawicieli Handlowych, Sales Force Automation

Nowoczesna i niezawodna aplikacja dla przedstawicieli handlowych. Wspiera handlowca w codziennej pracy oraz przyśpiesza i automatyzuje procesy.

Comarch SFA Mobile Sales Force pozwala osiągać coraz lepsze wyniki sprzedażowe dzięki bieżącemu dostępowi do danych o klientach (360° view), historii współpracy, dedykowanych ofertach, zamówieniach oraz należnościach.

Program dla przedstawicieli handlowych, dostępny na iOS i Android, wspiera działania merchandisingowe w punktach sprzedaży dzięki monitoringowi różnych  standardów, umożliwia łatwiejsze egzekwowanie działań promocyjnych oraz gromadzenie danych rynkowych o bieżących trendach i działaniach konkurencji poprzez rozbudowany moduł ankiet. Natomiast moduł trasówek, oferujący prezentację położenia użytkownika na mapach i geolokalizację punktów sprzedaży, poprowadzi przedstawiciela do celu najbardziej optymalną trasą.

 

Skontaktuj się z nami

Funkcjonalności

 1. 01 ZARZĄDZANIE DANYMI PRODUKTOWYMI
 2. Utrzymywanie centralnego katalogu produktów dostępnego dla wszystkich użytkowników. Bezpieczny i szybki przesył danych oraz integracja z platformą EDI zapewnia sprawny dostęp do wysokiej jakości danych.
 3. 02 PARAMETRY
 4. Dobór atrybutów dostosowany do wymagań klientów. Dostęp do listy setek atrybutów spełniających standardy rynkowe i regulacyjne. Podział na atrybuty ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników (np. składniki) oraz dedykowane (np. ceny) – widoczne tylko dla wybranych klientów.
 5. 03 WYSZUKIWANIE PRODUKTÓW / SUBSKRYPCJE
 6. Wyszukiwanie produktów znajdujących się w katalogu przez wszystkich użytkowników (wyłącznie dla ogólnych parametrów). Mechanizm subskrypcji zapewnia automatyczne powiadamianie w przypadku pojawienia się nowych produktów lub nowych wersji z wybranej kategorii produktowej lub przez danego dostawcę lub od danego dostawcy.
 7. 04 WPROWADZANIE DANYCH
 8. Różne sposoby wprowadzania danych (m.in. portal WWW, wczytywanie z pliku, plik EDI) dostosowane do możliwości i preferencji przedsiebiorstwa. Opcja wykorzystania dotychczas wprowadzonych atrybutów dla podobnych produktów oraz dodawania plików multimedialnych (np. zdjęć).
 9. 05 WERSJONOWANIE
 10. Tworzenie różnych wersji danego produktu, obowiązujących we wskazanym okresie. Pozwala na wprowadzanie planowanych zmian oraz na podgląd do historycznych wersji.
 11. 06 UZUPEŁNIANIE DANYCH
 12. Kupujący uzupełnia dane wewnętrzne w celu optymalizacji ich wykorzystania w wewnętrznych systemach (np. wewnętrzne kody produktów).
 13. 07 AUTORYZACJA / WORKFLOW
 14. Zatwierdzanie danych przez kupujących według dedykowanych ścieżek. Możliwość udzielania pozwoleń na dokonywanie autoryzacji określonych parametrów poszczególnym działom (np. zakupy, logistyka, księgowość).
 15. 08 KOMUNIKACJA Z PARTNEREM
 16. Szybka i prosta komunikacja z partnerem biznesowym w celu weryfikacji danego parametru lub jego niezgodności z wcześniejszymi ustaleniami.

ZARZĄDZANIE DANYMI PRODUKTOWYMI

Utrzymywanie centralnego katalogu produktów dostępnego dla wszystkich użytkowników. Bezpieczny i szybki przesył danych oraz integracja z platformą EDI zapewnia sprawny dostęp do wysokiej jakości danych.

PARAMETRY

Dobór atrybutów dostosowany do wymagań klientów. Dostęp do listy setek atrybutów spełniających standardy rynkowe i regulacyjne. Podział na atrybuty ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników (np. składniki) oraz dedykowane (np. ceny) – widoczne tylko dla wybranych klientów.

WYSZUKIWANIE PRODUKTÓW / SUBSKRYPCJE

Wyszukiwanie produktów znajdujących się w katalogu przez wszystkich użytkowników (wyłącznie dla ogólnych parametrów). Mechanizm subskrypcji zapewnia automatyczne powiadamianie w przypadku pojawienia się nowych produktów lub nowych wersji z wybranej kategorii produktowej lub przez danego dostawcę lub od danego dostawcy.

WPROWADZANIE DANYCH

Różne sposoby wprowadzania danych (m.in. portal WWW, wczytywanie z pliku, plik EDI) dostosowane do możliwości i preferencji przedsiebiorstwa. Opcja wykorzystania dotychczas wprowadzonych atrybutów dla podobnych produktów oraz dodawania plików multimedialnych (np. zdjęć).

WERSJONOWANIE

Tworzenie różnych wersji danego produktu, obowiązujących we wskazanym okresie. Pozwala na wprowadzanie planowanych zmian oraz na podgląd do historycznych wersji.

UZUPEŁNIANIE DANYCH

Kupujący uzupełnia dane wewnętrzne w celu optymalizacji ich wykorzystania w wewnętrznych systemach (np. wewnętrzne kody produktów).

AUTORYZACJA / WORKFLOW

Zatwierdzanie danych przez kupujących według dedykowanych ścieżek. Możliwość udzielania pozwoleń na dokonywanie autoryzacji określonych parametrów poszczególnym działom (np. zakupy, logistyka, księgowość).

KOMUNIKACJA Z PARTNEREM

Szybka i prosta komunikacja z partnerem biznesowym w celu weryfikacji danego parametru lub jego niezgodności z wcześniejszymi ustaleniami.

Kluczowe funkcjonalności

KARTA KLIENTA

Możliwość podglądu i aktualizacji danych klientów (obsługiwanych przez danego przedstawiciela handlowego) oraz dostęp do historii współpracy z klientem

KARTA PRODUKTU

Dostęp do najważniejszych informacji o produkcie, danych logistycznych, cenników oraz zdjęć produktu

REJESTRACJA WIZYT / KONTAKTU Z KLIENTEM

Rejestrowanie kontaktu z klientem, czyli wizyty. Sam układ wizyty i jej elementy są definiowane przez administratora biznesowego po stronie klienta. Wizyty mogą być różnicowane pod względem elementów, ich obowiązkowości czy ustalonych parametrów – kategoryzacji klienta, kanału sprzedaży, itp.

KALENDARZ I ZARZĄDZENIE TRASÓWKĄ

Moduł aplikacji pozwalający na zarządzanie czasem pracy przedstawicieli handlowych. PH może samodzielnie planować sobie pracę, korzystając przy tym ze wsparcia aplikacji. Gotowa trasówka może być od razu zaprezentowana na mapie cyfrowej

ANKIETY I ZADANIA

Gotowe raporty na podstawie danych wymienianych w dokumentach EDI. Funkcjonalność udostępnia użytkownikowi możliwość wypełniania zdefiniowanych wcześniej ankiet i zadań. Ankiety i zadania służą m.in. do przeprowadzania merchandisingu, badania konkurencji czy cen na półce

MATERIAŁY POS

Zarządzanie materiałami POS pozwala pracownikowi na rejestrację wydania, obecności, instalacji i deinstalacji materiałów POS i środków trwałych zdefiniowanych w systemie

NIEOBECNOŚCI

Funkcjonalność umożliwia rejestrację obecności krótko i długoterminowych. Po rejestracji nieobecność taka trafia do przełożonego do akceptacji

COACHING

Możliwość rejestracji dnia pracy kierownika z zespołem sprzedażowym. Moduł pozwala na ocenę pracy przedstawiciela, monitoring postępów oraz realizacji celów. Ponadto, funkcjonalność wizyt kontrolnych pozwala audytować poprawność wizyt pracowników.

POWIADOMIENIA

Możliwość powiadamiania użytkownika o ważnych zdarzeniach za pomocą paska powiadomień, np. o nowych wiadomościach, niezamkniętych dniach pracy, nie wprowadzonej informacji o stanie licznika km, czy wyłączonym odbiorniku gps w urządzeniu (gdy jest on wymagany)

LEJEK SPRZEDAŻY

Moduł pozwalający zarządzać wieloetapowymi procesami biznesowymi, jak np. pozyskanie nowego klienta czy prace serwisowe. Ułatwia klasyfikację potencjalnych klientów oraz w obrazowy sposób prezentuje potencjalne zyski i pozwala lepiej zaplanować działania sprzedażowe przedstawicieli handlowych.

GPS

Funkcjonalność umożliwia zapisywanie pozycji pracownika w różnych momentach pracy z aplikacją, np. przy wykonywaniu wizyty, synchronizacji

NALEŻNOŚCI

Funkcjonalność umożliwia przeglądanie zaległych faktur klientów w momencie wykonywania wizyty lub bezpośrednio na karcie klienta. Niezapłacone faktury mogą być importowane bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego

RAPORTY

Aplikacja zawiera szereg predefiniowanych raportów dostępnych dla przedstawiciela handlowego. Są to raporty sprzedażowe (po asortymencie, klientach, hurtowniach), marketingowe (z realizacji ankiet i zadań), z realizacji trasówki oraz realizacji targetów sprzedażowych i jakościowych

ZAMÓWIENIA

Możliwość rejestracji zamówień podczas wizyty u klienta. Przedstawiciel podczas ich składania ma na urządzeniu mobilnym dostęp do aktualnych stanów magazynowych i cen dostępnych produktów, czy warunków handlowych klienta

TARGETY

Aplikacja umożliwia przypisywanie przedstawicielom zarówno targetów sprzedażowych, jak i jakościowych. Ich realizacja może być na bieżąco śledzona na urządzeniu mobilnym oraz przez przełożonych

BAZA WIEDZY

Stały i łatwy dostęp do wszelkich niezbędnych materiałów sprzedażowych i promocyjnych. Dzięki tej funkcjonalności przedstawiciel ma zawsze wszystkie informacje pod ręką - na swoim urządzeniu mobilnym

PROMOCJE

Aplikacja powiadamia w czasie wizyty u klienta o obowiązujących promocjach. Przedstawiciele mogą rejestrować promocyjne zamówienia i wydawane w związku z nimi benefity

MERCHANDISING

Funkcjonalność pozwala przedstawicielom egzekwować podczas wizyty w punkcie sprzedaży wymogi i standardy w zakresie dystrybucji i ekspozycji produktów

ZARZĄDZANIE FLOTĄ

Możliwość rejestracji wykorzystania samochodów przez przedstawicieli, monitorowania napraw oraz innych zdarzeń. Automatyczne powiadomienia o zbliżających się przeglądach rejestracyjnych i gwarancyjnych

KOSZTY

Aplikacja umożliwia przedstawicielom rejestrację ponoszonych w trakcie pracy wydatków. Zarejestrowane koszty są następnie przekazywane do rozliczenia kierownictwu

WIADOMOŚCI

Funkcjonalność umożliwia bieżącą komunikację z pracownikami poprzez wysyłanie pojedynczych lub zbiorczych wiadomości tekstowych

Funkcje dla każdej branży

 • Kanał nowoczesny
 • Kanał tradycyjny
 • HoReCa
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Branża budowlana
 • Usługi

Nowoczesna aplikacja mobilna, które wspomaga sprzedawców w ich codziennej pracy:

 • Możliwość dowolnej konfiguracji poszczególnych kroków i elementów każdej wizyty
 • Zbieranie informacji rynkowych:
  - Ankiety
  - Standardy dystrybucji
  - Standardy ekspozycji
 • Dostęp do pełnej historii współpracy – mobilny CRM
 • Raportowanie promocji centralnych
 • Zarządzanie materiałami marketingowymi dla punktów sprzedaży (POS)
 • Funkcjonalny kalendarz i zarządzanie trasami
 • Rozpoznawanie obrazu

Aplikacja do zarządzanie pracą przedstawicieli handlowych

Kompleksowe rozwiązanie, które powoduje że proces sprzedaży staje się bardziej efektywny:

 • Konfigurowalne kroki i elementy każdej wizyty
 • Intuicyjny proces zamawiania:
  - Dostęp do aktualnych stanów magazynowych, cen, promocji i warunków handlowych
  - Sugestie
 • Dostęp do pełnej historii współpracy – mobilny CRM
 • Zbieranie informacji rynkowych
 • Widok produktów 360º 
 • Zarządzanie materiałami marketingowymi dla punktów sprzedaży (POS)
 • Funkcjonalny kalendarz i zarządzanie trasami

Kanał tradycyjny

Pierwsza na świecie aplikacja, gotowa aby sprostać wymaganiom branży HoReCa:

 • Dostęp do pełnej historii współpracy i warunków handlowych – mobilny CRM
 • Kreator kart win i napojów
 • Widok produktów 360º wzbogacony o porady eksperckie
  - Region pochodzenia produktu
  - Rodzaj i charakter
  - Rocznik
 • Przepisy – cross-selling dzięki sugestiom zamówień
 • Zarządzanie materiałami marketingowymi dla punktów sprzedaży (POS)
 • Funkcjonalny kalendarz i zarządzanie trasami
 • Integracja z call center

Aplikacja dla branży Horeca

Liczne funkcje aplikacji zostały zaadoptowane do potrzeb handlu środkami farmaceutycznymi:

 • Dostęp do pełnej historii współpracy i warunków handlowych – mobilny CRM
 • Wizyty grupowe
 • Funkcjonalny kalendarz i zarządzanie trasami
  - przypomnienia o wizytach
 • Dystrybucja próbek
 • Wartościowe materiały marketingowe
  - dostosowywanie do restrykcyjnych wymogów prawnych
 • Raportowanie
 • Widok produktów 360º
  - profesjonalna prezentacja produktu
 • Baza wiedzy
  - regularny dostęp do informacji na temat nowych produktów (z systemu Comarch ERP)
  - informacje o lekarzach
  - informacje o aptekach (z systemów zewnętrznych)

Branża farmaceutyczna

Kompleksowe rozwiązanie, które powoduje że proces sprzedaży staje się bardziej efektywny:

 • Możliwość dowolnej konfiguracji poszczególnych kroków i elementów każdej wizyty
 • Zarządzanie ofertami i przetargami
 • Karty inwestycje
 • Zarządzanie zasobami
  - instalacja/odinstalowywanie
 • Zarządzanie zleceniami serwisowymi
 • Intuicyjny proces zamawiania:
  - Zarządzanie specjalnymi zniżkami
 • Widok produktów 360º 
 • Planowanie zadań
 • Funkcjonalny kalendarz i zarządzanie trasami
  - zautomatyzowana organizacja wizyt

Branża budowlana - aplikacja

Nowoczesna aplikacja mobilna, które wspiera pracowników w codziennej pracy:

 • Możliwość dowolnej konfiguracji poszczególnych kroków i elementów każdej wizyty
 • Zbieranie informacji
  - Ankiety
  - Zadania
  - Notatki
  - Powiadomienia
  - Współrzędne GPS
 • Dostęp do pełnej historii współpracy – mobilny CRM
 • Funkcjonalny kalendarz i zarządzanie trasami

Aplikacja mobilna dla pracowników

Technologia zaprojektowana dla liderów rynku.

Usługi

COMARCH HELPDESK

Comarch Helpdesk jest pierwszą linią wsparcia dla użytkowników systemów Comarch SFA. Konsultanci Comarch zapewniają wsparcie telefoniczne dostępne w 6 językach (EN, DE, PL, UA, RU, FR) - 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie.

SZKOLENIA

Comarch świadczy użytkownikom swoich systemów usługę profesjonalnych szkoleń. Szkolenia są prowadzone przez doświadczony zespół konsultantów naszego Centrum Szkoleniowego.

COMARCH ASYSTA TECHNICZNA

W ramach drugiej linii wsparcia technicznego Comarch zapewnia wsparcie emailowe (ticketing system) w zakresie instalacji i konfiguracji systemu oraz naprawiania błędów.

HOSTING

Usługa udostępniania kompletnego środowiska IT dla oferowanych systemów, zlokalizowanego w jednym z Data Center firmy. Klient otrzymuje gwarancję działania aplikacji biznesowych dzięki bezpiecznej infrastrukturze i usługom management services.

SERWIS URZĄDZEŃ MOBILNYCH

W celu zapewnienia ciągłości pracy użytkowników swoich systemów Comarch świadczy dodatkowo usługę serwisowania urządzeń mobilnych.

ZAKUP SPRZĘTU MOBILNEGO

Comarch współpracuje z najlepszymi dostawcami sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych, w tym Apple (Comarch posiada status Apple’s Authorised Reseller) oraz Samsung.

NORMALIZACJA I HARMONIZACJA DANYCH

W ramach wdrożenia modułu Online Distribution Comarch ofertuje również jednorazową lub cykliczną usługę normalizacji i harmonizacji danych pozyskiwanych od dystrybutorów /hurtowni w ramach projektu.

WERYFIKACJA JAKOŚCIOWA DANYCH

Cykliczna weryfikacja danych pobieranych od grupy dystrybutorów / hurtowni poprzez porównywanie danych elektronicznych z ich wersjami papierowymi (raportami, zestawieniami itp.)

PRZYPISYWANIE GEOKORDYNATÓW

W ramach udostępniania aplikacji świadczymy usługę przypisania geokoordynatów do każdego punktu sprzedaży

Program dla przedstawicieli handlowych - korzyści

Korzyści

 

 • Wzrost efektywności sprzedaży - pełne wsparcie procesu ofertowania i sprzedaży
 • Wzrost aktywności przedstawicieli handlowych w regionach (wsparcie w codziennej pracy i targety)
 • Automatyczne raportowanie pracy przedstawiciela handlowego
 • Wsparcie w codziennej pracy – z góry określone scenariusze wizyty, dostosowane do specyfiki pracy PH oraz danej kategorii klienta, baza wiedzy
 • Zarządzanie materiałami POS i promocyjnymi
 • Bieżący kontakt z przełożonym – wykorzystanie modułu wiadomości
 • Zarządzanie planem pracy – kalendarz i trasówki
 • Skrócenie szkolenia dla nowych pracowników - historia współpracy z klientem dostępna w systemie

Nasi Klienci

  Wszystkie Case Studies

  Powiązane treści

  Zbuduj skuteczną strategię e-fakturowania z pomocą Comarch i AIIM

  Ulotka: Comarch AP/AR Automation

  White Paper: EDI czy B2B Commerce: Technologie komplementarne czy substytuty?

  Wideo: Comarch Master Data Management

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch

  Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.